Vemork kraftstasjon, Rjukan

Dette bildet viser Vemork kraftstasjon rundt 1940. Kraftstasjonen sto ferdig i 1911 og ble da regnet som verdens største. Vemork er mest kjent for produksjonen av tungtvann. Bombinga og sabotasjeaksjonene som skjedde her under andre verdenskrig, er kjent over hele verden. Så kjent, at land som Sierra Leone og Gibraltar har laget minnemynter med motiver fra Vemork og tungtvannsaksjonen!
FOTO: GAMMELT POSTKORT
TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Kommentarer

Denne dateringen kan ikke være riktig! Vi ser her den vakre bygningen uten hydrogenfabrikken foran, ferdigstilt i 1929. Jeg vil således datere fotografiet til 1911-1925 siden anleggsarbeider heller ikke synes satt i gang for denne fabrikken.

Det ovenstående fordrer en presisering: Det var i hydrogenfabrikken man fikk tungtvann som et biprodukt!

For øvrig var Vemorks (og Saaheims, for den del) arkitekt Olaf Nordhagen. For sistnevntes del sammen med Thorvald Astrup som også var arkitekten som tegnet den funksjonalistiske hydrogenfabrikken, ferdig bygget i 1929!

Det ser ut til at du har rett. Hydros egne bilder fra den tiden viser hydrogenfabrikken i forkant.

Sabotasjeaksjonen skjedde i hydrogenfabrikken som sto foran kraftstasjonen. Denne ble fjernet mange år senere. Jeg tror Øvroms datering er riktig.

Vemork Kraftstasjon stod ferdig 11 mai 1911. Vannstoffabrikken som stod foran Kraftverket stod ferdig 1 april 1929. Det var i den fabrikken at Tungvannsproduksjonen skjedde Bygget ble revet 21 juni 1977. Bildet er da ikke fra 1950 tallet og slik det er skrevet kan man få inntrykk av at det var i bygget som er vist på bildet at det hele skjedde, det er ikke riktig. Bildet er nok tatt nærmere 1915.

Tinn (73 bilder)

 

Bildesamlingen (656 bilder)

 
Annonse

Nye bilder