Minneparken

Til venstre utenfor bildet ligger Hammondgården.
Til høyre utenfor bildet ligger kvartalet som grenset ut mot Meieritorvet.
Bak dette huset lå i sin tid den katolske kirke som ble flyttet ca. 1930. På tomten ble det arr. tivoli under jubileet i 1957! Folkets Hus ble senere bygget her!

Det var stor skam den dagen det flotte huset ble revet!

Kommentarer

Det var “svære greier” under jubiléet – lengst til venstre, og antagelig noe inn på det som ble parkéringen ved folkets Hus, var det montért en “berg og dal-bane” !! Sikkert ikke i størrelser vi i dag opplever, men … :-) .. langs gjerde inn mot det som var Margarinfabrikken, var det en bane med bensindrevne mini-biler, og ett sted stod “tønna” til “William-Arne på väggarna” – som kjørte motorsykkel og en liten bil på de loddrette veggene. Datidens ‘velodrom’ kanskje .. .-))

Bildesamlingen (656 bilder)

 

Porsgrunn (129 bilder)

 
Annonse

Nye bilder