Botn Skysstasjon ved Haukeli, Vinje i Telemark., Stabur/loft. Fra J. E. Bredal fotosamling

Om jeg ikke tar mye feil er dette et bilde fra loftet ved den gamle Botn Skysstasjon.
Det er ikke så mye jeg vet om dette loftet, men det skal være fra 1700-tallet. Om jeg har forstått det rett, kom ikke utsmykningene før rundt 1900.
Steinsettingen langs veien skal være ett “kjennemerke” og tunet er heldigvis fredet i dag.
Mitt bilde må stamme fra tiden rundt 1920-25.

Vist 1940 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Artig, og et “kjennt” landemerke for meg som kjørte trailer over Haukeli på 70-tallet :-)
Men …
… jeg tror bildet må være speilvendt ? – for gamle Botn Skysstasjon hvor ‘buret’ står, er på høyre side av hovedveien – når vi kjører Vestover, og jeg tror ikke steinmuren synes på denne måten FRA vest … ??

Uansett et særpreget bygg, fra en tid hvor “håndtverk” liksom var “noe annet” … :-)

Stoppet sist jeg kjørte “over” – DET var en skikkelig nedtur !!

- forfallet er snart fullkomment, til tross for at det flere steder er anført at bygningen er fredet …… kanskje fredet fra ansvar … :-(

Side 9 i dette viser hva jeg mener med at bildet kan være ‘speilvendt’ ….

Vinje (19 bilder)

 

Bildesamlingen (656 bilder)

 
Annonse

Nye bilder