Drangedal

Solvik landhandel, Drangedal

På dette bildet, fra rundt 1949, ser man Solvik landhandel ved Henseid i Drangedal. Denne landhandelen ble startet i 1906 av brukseier H. T. Strandskogen. Fra 1920 var det Olav Eie som drev landhandelen. BILDET ER HENTET FRA: DET NORSKE NÆRINGSLIV, TELEMARK FYLKESLEKSIKON TEKST: PER STIAN B. KJENDAL