Oterholt gard - 1895

Oterholt gard i Bø Bildet er frå Oterholtmoen i Bø. Stugubygningen på bildet er den som kaptein Mathias Rye bygde i 1830-40-åra. Bygningen har seinare brunne. Bildet er frå kring 1910-15 og syner Tor Kittilsson og Ingeborg Nerisdtr. Oterholt med hesten. T.v. står tenesteguten Tor Sandland med ein annan hest, og i midten døtrene Åste og Tone.. Fotografen er truleg Øystein O. Kaasa. Kilde: Telemark… Les hele

146 Sigurd Sønstebø, Bø i Telem t.v. og t.h. usikker. Utlån; Lille My. Jan Einar Bredal fotosamling

Blant en del bilder av eldre årgang, kom jeg til å se at herren/soldaten til venstre er Sigurd Sønstebø, Bø i Telemark. Han ble tilkalt med nummer 146. Soldaten t.h. vet jeg ikke navnet på. De unge herrene er fotografert i bakgården i «Gardekasernen», nå Politihøgskolen Oslo, i Slemdalsveien. Året guttene var inne å tjenestegjorde var vinteren 1912-13. Tiden var fra 15. september til 12. mars. Bi… Les hele