Kragerø

Gamle bilder fra Kragerø. Har du kommentarer eller historier i tilknytning til bildene kan du legge inn det.

Tangen i Kragerø

Dette bildet er fra Tangen i Kragerø, rundt 1910. Det var her Tangen verft vokst fram som en stor bedrift, etter krigen. Tidligere var det en stor Karbidfabrikk på området, som ble lagt ned. I dag planlegger man å skape en stor næringspark her, for å prøve å beholde flest mulige arbeidsplasser i Kragerø. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

"Central Hotell" - Kragerø

Dette bildet viser “Central Hotell” i Kragerø rundt 1910. Kommunen overtok bygningen i 1975. “Central Hotell” ble kjent langt utenfor Kragerø, da man i 2001/2002 ville rive bygget, for å oppføre nye kontorer for teknisk etat. Til disse planene kom det massive protester fra befolkningen. Etter en tid slo man retrett, og det ble besluttet at man kunne bygge et glasshus på baksiden, for å tilfredstil… Les hele

Linjegodsterminalen i Kragerø

Dette bildet viser terminalen som ble brukt av Linjegods i Kragerø tidligere. Bildet er tatt i 1982. I dag holder Vinmonopolet i Kragerø til i denne bygningen, og den har fått seg en kraftig oppgradering. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Tangen i Kragerø

Dette bildet viser byggingen av den nye brua ved Finsbudalen på Levangsheia, trolig på 1930-tallet. Nede til høyre i bildet ser man den gamle brua. Overgangen ble meget stor, og muliggjorde den enorme trafikken som i dag er på landeveien. Tidligere måtte det meste av varer og folk transporteres med båt. FOTO: PRIVAT BILDE TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Kjølebrønd i Kragerø

Kragerø, rundt 1910. Bildet viser “Kjølebrønd bruk”. I Kjølebrønd har det gjennom årene vært drevet mye industri. På 1600-tallet ble det her drevet jernverk. Men drifta ble avviklet, siden tilgangen av skog til ovnen, og selve malmen, var for liten for lønnsom drift. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Jøransberg i Kragerø

Dette bildet viser bydelen Jøransberg i Kragerø. Siden Kragerø fikk bystatus i 1666, har man i alle år utvidet byen. Et av områdene som ble bygget ut som boligområdet for byens befolkning var Jøransberg. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Frøvik i Kragerø

Dette bildet viser Frøvik gård i Kragerø, rundt 1910. Frøvik ligger ved Kilsfjorden, og denne gården har den siste tiden blitt benyttet av Frøvik kunstskole. Også i tidliger tider var det kunstnere her. På 1800-tallet holdt Erik Werenskiold til her. Han fikk her besøk av bla. Fritz Thaulow, Christian Krogh og Theodor Kittilsen. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

"M/F Kragerø" ved kai på Barthebrygg

Dette bildet viser “M/F Kragerø” ved kai på Barthebrygga i Kragerø, i februar 1986. Is i skjærgården har alltid vært det største hinderet for stabil ferjedrift. Det var ikke før man fikk denne ferja at man kunne regne med full drift i is-perioder. Tidligere ferjer, som var bygd i tre, klarte ikke å holde råkene åpne. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOSAMLING TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Kragerø havn

Bildet er fra rundt 1950. Over på Øya ser man at mye har forandret seg. Lengst bort ser man den gamle kommunegården, som fungerte som rådhus for Skåtøy kommune. Det er der man i dag planlegger å gjenreise Jens Lauerssønns hus i byen. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Gunnarsholmen, Kragerø

Dette bildet viser området ved Gunnarsholmen i Kragerø rundt 1900. På Gunnarsholmen ble det drevet jernstøperi. Dette ble lagt ned rundt 1960. Da rev man alle bygningene og anla friområde. Det ble også anlagt vei ut dit for å lette adkomsten. Sett med våre øyne, er det vanskelig å tenke seg alle disse bygningene på den lille holmen. Veldig mange av arbeiderne var faktisk bosatt der. FOTO: GAMMELT … Les hele

Torvet i Kragerø

Dette bildet viser Torvet i Kragerø, trolig på 1930-tallet. Helt til høyre ser man de gamle kjøttbasarene. Også til høyre ser man legaten, gården som tilhører Jens Lauersønns legat. Dette er et av Norges aller eldste legater, som ble opprettet i 1763. Legg merke til skrifta i taksteinene på taket på dette bygget. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Skjærgårdskjøkken i Kragerø

På dette bildet ser man en kuriositet i Kragerø. Tidlig på 1980-tallet hadde man et flytende gatekjøkken i Kragerø. Dette ble gjerne plassert midtfjords mellom Kragerø og Skåtøy, klar til å levere hurigmat til båtfolket. Bildet er tatt i 1983. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Barthegården i Kragerø

Dette bildet viser den gamle Barthegården i Kragerø. Gården ble revet og gjenoppført på Norsk folkemuseum. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Kirkegata i Kragerø

Dette bildet viser et parti fra Kirkegata i Kragerø, rundt 1920. Bygningene på bildet står stort sett slik idag. I bakgrunnen skimtes “spiret” på Kragerø Sparebank. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Kammerfoss i Kragerø

Dette bildet viser Kammerfoss i Kragerø rundt 1900. Ved Kammerfoss ble det i lang tid drevet sagbruk. Det første skal ha blitt startet alt i 1625. Det var på den tiden opptil 8 forskjellige sagbruk på forskjellige steder i dette vassdraget. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Øya i Kragerø

Dette bildet viser et parti rundt Øya i Kragerø, ca 1900. Man ser av bildet bare starten på den bebyggelse som er på Øya i dag. Mange av husene på bildet er da også borte, eller har blitt erstattet av nye hus gjennom årenes løp. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Sannidal kirke

Dette bildet viser Sannidal kirke rundt 1910. Sannidal kirke ble tatt i bruk i 1772. Før dette var det en stavkirke like ved kirkens grunn. Stavkirken ble bygget rundt år 1200. I tidligere tider betjente denne kirken hele nåværende Kragerø kommune. Kragerø by fikk egen kirke i 1651, noe som førte til at denne kirken ble mindre brukt enn før. Den nye kirken i Sannidal inneholder deler av den gamle … Les hele

Slakter Wischuf i Kragerø

slakterforretningen i Kragerø, rundt 1980. Denne forretningen har blitt drevet i over 100 år. Brødrenes far, Otto, overtok forretningen i 1956. Brødrene drev videre etter han, men i 2006 la de drifta ned, og solgte lokalene til Brødrene Brubakken, som fortsatt skal drive slaktervirksomhet her. FOTO: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Øybrua i Kragerø

Dette bildet viser øybrua i Kragerø. Bildet er trolig fra rundt 1955, og viser den gamle flytebrua som gikk fra Bosebodskjæret og over til Øya. Ved Dampskipsbrygga ligger en av kystrutas båter. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Kirkegata i Kragerø

Dette bildet viser Kirkegata i Kragerø rundt 1910. Midt i bildet ser man den gamle bygningen som tidligere inneholdt både brannvesenet og politiet i Kragerø. Denne gamle bygningen ble revet for å gjøre trafikkforholdene i Kragerø lettere for personbiler. Det er rett bak dette huset, at Kragerø nå endelig har fått seg et parkeringshus, sprengt inn i fjellet bakenfor. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST:… Les hele