Porsgrunn

Nye trafikklys i Porsgrunn

Dette bildet viser det gamle krysset på toppen av Rachebakken i Porsgrunn. Bildet er tatt i 1976, da man endelig fikk lysregulering av dette trafikkbelastede krysset. Krysset ble på slutten av 1980-tallet sterkt ombygget, da Porsgrunnstunnelen ble bygget. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Wergeland bok og papirhandel

Dette bildet viser forretningen til H. Wergeland Bok & Papirhandel som lå i Storgata i Porsgrunn. Denne butikken lå i Storgata 271, som i dag rommer Schrøders Kro. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Down-town i Porsgrunn bygges

Dette bildet viser arbeidene med ombyggingen av de gamle lokalene til metallverket i Porsgrunn, til kjøpesenteret Down-town. Senteret åpnet i 1988. Ser man til høyre i bildet så ser man at utfyllingen som ble gjort i elva, for å skaffe parkeringsplasser, var mye større enn det den omdiskuterte øya/halvøya i Porsgrunnselva ville medføre… FOTO: HENTET FRA TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN … Les hele

Richard Larssons fotoforretning

Dette bildet er fra Richard Larssons fotoforretning i Porsgrunn, i 1977. Sammen med ham på bildet, er hans kone Wenche. Richard Larsson ble tildelt Porsgrunn kommunes kulturpris for 2001. Han fikk prisen for sitt livslange arbeid med fotodokumentasjon av Porsgrunns historie. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOSAMLING TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Kammerherreløkka i Porsgrunn 1970

Dette bildet viser Kammerherreløkka i Porsgrunn rundt 1970. Det har her, helt inntil nylig, vært bussterminal i mange tiår. På bildet ser man de typiske gule bussene til BO-Buss. I bakgrunnen ser man Holengården, som dessverre brant i 2006. Man får bare håpe at den blir gjenoppbygd, og ført tilbake til sitt flotte utseende. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Raschebakken og nedre Jønholt gård rundt 1900

Dette bildet viser området ved Raschebakken og nedre Jønholt gård rundt 1900. Bildet viser hvor landlig det var utover mot Sundjordet, og videre mot øya Roligheten og Herøya. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Funnemark, Porsgrunn

Dette bildet fra 1978 viser Funnemarks anlegg i Porsgrunn. På denne tiden var Funnemark forhandler av Toyota, Vauxhall og Fiat/Iveco. Funnemark hadde også i mange år en egen avdeling i Oslo, for import av TV/Radio. Firmaet solgte i mange år også campingvogner. Fra dette mangfoldet har bedriften gått til en rendyrket Toyota-bedrift, som har ekspandert langt utenfor vårt distrikt. FOTO: HENTET FRA T… Les hele

Promenaden på Vessia i Porsgrunn

Dette bildet er tatt på Vessia i Porsgrunn, den 13. august 1981. Arbeidet med det som skulle bli Promenaden hadde nettopp startet. Tidligere hadde det her vært private brygger og lagerskur. Nå ble det en fin promenade med gang- og sykkelsti, og med en fin gjestebrygge. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Brevik jernbanestasjon

Dette bildet viser Brevik jernbanestasjon. Trafikken på Breviksbanen ble startet i 1895. Det var mye trafikk på denne strekningen. På det meste var det 19 daglige avganger mellom Brevik og Skien. Persontrafikken på denne banen ble nedlagt i 1968, men fortsatt går det tog til Norcem i Brevik. Bildet er trolig tatt rundt 1920. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Porsgrunnsbrua

Dette bildet viser Porsgrunnsbrua i 1991. Bildet er tatt før den nye Frednesbrua ble åpnet. Trafikken gjennom sentrum var på denne tiden blitt for mye for veinettet, og det var stor glede blandt byens trafikanter da Frednesbrua endelig ble åpnet, selv om den hadde noen"barnesykdommer". FOTO: FRA TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Fiskcentralen i Porsgrunn

Dette bildet viser Fiskcentralen i Porsgrunn. Bildet er tatt i 1984. Fiskcentralen var den siste rene fiskebutikken i Porsgrunn. I dag får en bare kjøpt fisk på de store matbutikkene, og da har noe av sjarmen forsvunnet. Fiskekakene som ble laget her var meget gode, og det var mange som var innom her ofte for å få en smak. FOTO: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Setre i Brevik

Dette bildet er fra Setre i Brevik, trolig rundt 1910. Bildet viser hvor landlig det engang var på Setre, selv om avstanden til byen var meget kort. Idag er det stort sett husbebyggelse i dette området. Seilskutene som ligger ankret opp, minner oss om at Brevik var en stor sjøfartsby, med mange registrerte skuter og med mange sjøfolk. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Sylterøya i Brevik

Denne tegningen fra rundt 1800 viser Sylterøya i Brevik, som i dag bare blir kalt Øya. Kirken på bildet var bygd i 1670 og ble revet i 1879. Brevik nevnes som ladested første gang i 1680. Dette førte til en enorm vekst i Brevik. Før dette måtte man helt opp til tollboden i Porsgrunn for å kunne fortolle varer. Å være et ladested betydde at man hadde rett til å drive handel. BILDET ER EN GAMMEL TE… Les hele

Krysset mellom Storgata og Brugata

Dette bildet viser i Porsgrunn, rundt 1970. Muligheten for å kjøre inn Brugata og opp Crøgerlia, ble fjernet på 1970-tallet, og trafikken ble ledet opp Raschebakken istedet. Krysset på bildet var det første i Telemark med lysregulering. FOTO: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Fisketorget i Brevik

Dette bildet er tatt rundt 1990. Kanskje ikke så lenge siden men det har skjedd mange endringer her siden da. Bygget til høyre er pusset opp og tilbakeført til opprinelig stil, og rommer idag bla. restauranten"Twende brødre". Rett fram i bildet ser man bygget der matbutikken holder til idag. Det er ikke lenge siden Sparebanken Grenland la ned her, men på denne tiden var det også en bokhandel her. … Les hele

Porsgrunn bibliotek

Dette bildet viser Porsgrunn bibliotek i 1974. Dette bygget var tidligere “folkets hus” i Porsgrunn. Biblioteket flyttet inn her i 1967. Etterhvert ble dette bygget altfor lite, og tilfeldigvis ble det brann i bygget i 1983. Man måtte da flytte boksamlingen til Øvre Frednes. Det ble da lagt fram planer om et nytt bibliotek i rådhuskvartalet. Porsgrunn bibliotek flyttet inn i dagens lokaler den 13.… Les hele

Storgata i Porsgrunn i 1974

Dette bildet viser Storgata i Porsgrunn i 1974. På dette stedet har det skjedd store forandringer. Bygningen til venstre har blitt revet, og bak denne lå Hammondgården, som så tragisk ble skadet i brann. Det er her dagens Hammondgård ble bygget opp. Legg også merke til at det på denne tiden var toveistrafikk i Storgata. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Brevik rundt 1963

Dette bildet viser Brevik rundt 1963. Breviksbrua i bakgrunnen ble åpnet i 1961, og var et kjempeløft for samferdselen i regionen. Før dette var det ofte kilometerlange køer gjennom Brevik, med biler som skulle over til Stathelle. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Brevik rundt 1970

Dette bildet viser Brevik, rundt 1970. Brevik har de siste årene vært gjennom store forandringer. Fra og være en selvstendig by, og egen kommune, har den gått til å bli nærmest en drabantby for Porsgrunn. Tidligere hadde Brevik både postkontor, sykehus, bibliotek, bensinstasjon og mange butikker. I dag er det veldig lite igjen av dette. Sentralisering har dessverre sin pris… FOTO: GAMMELT POSTKORT… Les hele

Slakter Eides nye forretning 1981

Dette bildet er fra åpningen av slaktermester H. Eides nye forretning i Porsgrunn i 1981. Denne forretningen holdt til i Storgata 107. På denne tiden hadde Porsgrunn flere slaktere, bla. lå slakter Braarud litt lenger borti gata. Etter fremveksten av dagens store kjøpesenter, har alle disse forsvunnet. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL