Bamble

Storgata i Langesund

Dette bildet viser Storgata i Langesund rundt århundreskiftet. Langesund er et av fylkets eldste tettsteder, for Langesund kan spores tilbake til 1300-tallet. Som inngang til Brevik, Porsgrunn og Skien, lå Langesund meget strategisk til. Det var ikke enkelt for ukjente å navigere innover i fjorden, og hjelp fantes her i Langesund. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Krabberødstrand, Bamble

Dette bildet viser Krabberødstrand rundt 1900. Beliggende ved Stathelle har stedet sett store endringer opp gjennom tidene. I gamle tider var dette en del av postruta mot Kristiansand. Posten ble sortert og fordelt i Brevik. Post til Telemark ble sendt mot Porsgrunn og Skien, mens post som skulle sørover, ble rodd over til Stathelle og sendt med postrytter videre sørover. Fram til Breviksbrua stod… Les hele

Ekstrand taubane

Bamble Cellulosefabrikk

Bamble cellulosefabrikk på Herre. Bildet er tatt fra østsiden. I bakgrunnen av broen ser vi Herre sentrum. Foto: Nyblin Kilde: Telemark Museum

Rogns Auto i Langesund

Dette bildet viser Rogns Auto-Elektriske forretning. Den lå i Storgata i Langesund, til venstre før Sentrumsbygget. Idag er det bygget leiligheter her. Slik så gjerne tidligere tiders bensinstasjoner ut, men idag er det ikke mange slike igjen. BILDET ER HENTET FRA: DET NORSKE NÆRINGSLIV, TELEMARK FYLKESLEKSIKON TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Losene i Langesund

Dette bildet viser to gamle losskøyter som ligger ved kai i Langesund. Bildet er tatt i 1979. Losyrket var nok mye mere farefullt tidligere, da dette jo ikke var store båtene. Dagens moderne losskøyter har gjort situasjonen atskillig tryggere for mannskapene. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

"Tuppenstreet" i Langesund

Dette bildet viser den gamle lagerbygningen i “Tuppenstreet” i Kongshavn i Langesund. Bildet er tatt i 1987. Opp gjennom årene har det vært mye aktivitet her. Bygningen er fra ca 1760, og har vært brukt som lager-bygning og bolighus. De senere år har utestedet “Tuppenstreet Pub & Grill” holdt til her. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Torvet i Langesund i 1983

Dette bildet noe av torvet i Langesund i 1983. På bildet ser man at gården til Bamble og Langesund Sparebank ikke hadde blitt utvidet enda. I Langesund var det tidligere mange flere butikker, man ser at både Narvesen og Ølutsalget holdt hus her. FOTO: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Langesund midt pΌ 1800-tallet

Dette bildet viser Langesund midt påŒ 1800-tallet. Det var pŒ den tiden meget landlig rundt Langesund, og man ser pŒ dette bildet hvor fint den gamle kirken tronet over byen. Maleren, Paul Linaae var selv fra Langesund og var godt kjent påŒ stedet. BILDET ER ET MALERI AV PAUL LINAAE TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Innfartsveien til Langesund i 1990

Dette bildet viser innfartsveien til Langesund i 1990. Dette krysset har siden blitt utvidet, og flere av bygningene på bildet ble revet. . BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Langesundsdagen ca 1950

MF Sønnavind” sommeren 1985

”Dette bildet viser ferja ”MF Sønnavind” sommeren 1985. På bildet ser man skipper og ferjereder Øyvind Johannesen, samt Astrid Hove, Halvor Hove og Sigrid Torgrimsrud, som skulle få seg en fin sommertur i skjærgården. Øyvind Johannesen har i en årrekke drevet ferjetrafikk mellom Langesund og Helgeroa, med stopp på øyene. Men han har også vært flink til å kapre mye av oppdragene innen charterturer … Les hele

Torvet i Langesund, rundt 1900.

Dette bildet viser Torvet i Langesund, rundt 1900. Egentlig er det ikke store forandringer som har skjedd her på rundt 100 år! Det mest iøynefallende er at kirken er byttet ut med en mere moderne variant, etter at den gamle brant. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Langesunds gamle folkeskole

Dette bildet viser rivingen av den gamle folkeskolen i Langesund. Bildet er tatt i 1987. Bygningen ble revet for å gi plass til Bambles nye rådhus. Det å flyttet rådhuset til Langesund var en kontroversiell avgjørelse, og mange syntes da at Langesund var en utkant i kommunen. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Kongshavn i Langesund

Dette bildet er fra Kongshavn i Langesund i 1978. På bildet ser man hvordan Wrightegaarden så ut da. Eier var da Horten verft A/S. Det var ikke før ved Horten verfts konkurs i 1986, at Wrightegaarden ble solgt og omgjort til den form vi kjenner den i dag, med servering av god mat og drikke, og ikke minst alle konsertene. Bygningen ble rammet av brann to ganger på 1990-talle, men har heldigvis grei… Les hele

Maleri av Langesund

Dette bildet viser Langesund sett fra Langøya. maleriet er laget av Paul Linaae og viser Langesund tidlig pŒå 1800-tallet. Langesund ble en stor trelasthavn pŒ 1500-tallet, og det var et stort skipsbyggeri her. Tordenskiolds “Løvendals galei” ble bygget her. BILDET ER ET MALERI AV PAUL LINAAE TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Torvet i Langesund i 1983

Dette bildet viser noe av torvet i Langesund i 1983. På bildet ser man at gården til Bamble og Langesund Sparebank ikke hadde blitt utvidet ennå. I Langesund var det tidligere mange flere butikker, man ser at både Narvesen og Ølutsalget holdt hus her. FOTO: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Opptog på Langesundsdag

Bildet er fra Langesund, Langesundsdag. Det var opptog rundt om i byen der folk kledde seg ut og det ble samlet inn penger fra disse opptogene. Det var byens foreningsliv som sto bak, og inntektene gikk til disse. Bildet er fra et slikt opptog og er tatt på plassen mellom Cudrios sjøbod og toldboden. Bildet er tatt like før eller etter krigen. Anders Bjerkøen spiller fele, og det er Ivar Ørvik med… Les hele