Skien

Follestad i Skien 1973

Dette bildet viser hovedveien fra Skien til Porsgrunn via øst. Bildet er tatt på Follestad i 1973. Bildet viser arbeidet med å utvide veien på strekningen. I dette området har det alltid vært mye industri og man ser på bildet hvordan de måtte legge veien kloss inntil den store bygningen. FOTO: HENTET FRA TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Christianskirken i Skien

Dette bildet viser Christianskirken i Skien. Dette var Skiens kirke fra 1777 til 1886. Denne kirken ble, som flere av sine forgjengere, offer for flammenes rov. Kirken lå på det som i dag er handelstorvet. Men etter brannen i 1886, ble kirketomten flyttet til en høyde nord for byen, som den gang lå utenfor bykjernen. Der ligger kirken den dag i dag. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJEN… Les hele

Landmannstorvet i Skien

Dette bildet viser en del av Landmannstorvet i Skien i 1976. På den tiden holdt Televerket til her, og derfor hadde det blitt sprengt ut et stort anlegg inne i fjellet. På Landmannstorvet var det den gang hele 3 bensinstasjoner, i dag er det ingen igjen. Rett frem i veien ser en bygget hvor Radio-Televisjon holdt til. I dette bygget var det en kort tid bilproduksjon. Det var sykkelbilen Autolette … Les hele

Skotfoss rundt 1900

Skotfoss rundt 1950 tallet, før kraftstasjonen og brua. Fotball banene var på plass. Kong Haakon var på besøk her på denne tiden.

Gråtenmoen, Skien

Dette bildet er fra ekserserplassen på Gråtenmoen. Her var det i flere hundre år millitær aktivitet, med stor øvelsesvirksomhet. Den store bygningen til venstre, offisersmessen, står fremdeles, og blir i dag brukt av Tempel Ridder Ordenen og kalles Riddergården. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Skotfoss Bruk

skotfossbruk tatt fra sør/vest

Klosterbrua i Skien

Dette bildet viser den gamle brua over Klosterfossen i Skien. Når man ser på dette bildet, er det ikke lett å kjenne seg igjen i dette området. Denne brua ble senere revet, for å gi plass til en mere moderne løsning, som ga rom for dagens trafikk. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Skotfoss kirken

Som en ser er det ikke bare det lille tårnet som er borte. Hoved tårnet er også bygget kraftig om. Tenk og dette kunne føres tilbake til orginalen.

Damfossbrua, Skien

Dette bildet viser Damfossen i Skien. Bildet er trolig fra 1870-Œårene. Til høyre i bildet ser man Union bruk, til venstre Klostersagene. I bakgrunnen ser man Bakken, som var litt mere landlig enn i dag. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Lie i Skien 1977

Dette bildet viser området ved Lie i 1977. Den midlertidige bygningen til høyre, rommet i mange år fiskebutikk, men bygningen er i dag borte. Lietorvet, som ligger til venstre for bildet, er Skiens eldste kjøpesenter. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Prinsessegata i Skien

Dette bildet viser Prinsessegata i Skien i 1972. Mye har forandret seg siden da. Bygget som Coward lå i har blitt revet, og man har fått Arkaden der. Legg merke til at det i Prinsessegata også dengang var parkering forbudt, men respekten for dette var ikke stor. Det kunne fort blitt noen parkeringsgebyr her! BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Landmannstorvet i Skien

Dette bildet viser området ved Landmannstorvet i Skien rundt 1980. Som man ser av bildet var det tidligere flere bensinstasjoner i dette området. Det var også her “rånerne” i Skien holdt til om kveldene. I dag er det parkeringsplasser her. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Gråtenmoen, Skien

Dette bildet viser hvordan det så ut under militærmanøver på Gråtenmoen millitærplass. Bildet er trolig tatt rundt 1900. Avdelingen her ble flyttet til Kongsberg i 1910, og 17 av bygningene herifra ble da satt opp igjen på Heistadmoen. På Gråtenmoen hadde det vært ekserserplass siden tidlig 1700-tall. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Langbryggene

Fra gamle Skien, Langbryggene ca 1880.

Torghandel i Skien

Handelstorget i 1935.

Telemarksgata i Skien

Dette bildet viser Telemarksgata i 1978. Dette var før det her ble gågate. Til venstre i bildet ser man at arbeidet med Arkaden var godt i gang. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Gamle Skien

Gamle Skien. Nedre Hjellen og Øvre Hjellen

Gamle Skien

Kanalbrua i Skien

Dette bildet viser hvordan det tidligere så ut ved kanalbrua i Skien. Bildet er tatt rett før man utvidet vegen og brua, mot høyre i bildet. Derfor måtte disse gamle bygningene rives. Det er her fløtermonumentet senere ble reist. Bildet er tatt sommeren 1979. FOTO: HENTET FRA TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Skien sommeren 1977

Dette bildet er tatt sommeren 1977. Til høyre i bildet ser man krysset der Telemarksgata møter Prinsessegata. Dette var før Arkaden ble bygget, og bygget som stod der da lå mye lenger ute i gata, slik at veien svingte litt unaturlig her. Dette kunne nok forvirre billistene endel! Veien videre utover bruene ble rett etter dette sterkt utbedret og utvidet. FOTO: HENTET FRA TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV … Les hele