Bilder

Alle bildene i Telemarksbilder.

Over Haukeli

Tokke i Telemark. Børte hotel. Hotellet ble siden flyttet, stokk for stokk, og ble til Bjåen Fjellstove August 1916

Ved Børte Hotel

Bildene er fra Peder Jensens fotosamling. Han drev skobutikk i Skien, og var i tillegg en ivrig amatørfotograf. Han ses her, til venstre i bildet, med staselig hatt. Han og følget, er på vei mot Bergen, de har tidligere reist opp Telemarkskanalen med båt, så bil over fjellet , til Odda, videre med båt til Bergen. Bilder fra Bergen. August 1916

Botn Skysstasjon ved Haukeli, Vinje i Telemark., Stabur/loft. Fra J. E. Bredal fotosamling

Om jeg ikke tar mye feil er dette et bilde fra loftet ved den gamle Botn Skysstasjon. Det er ikke så mye jeg vet om dette loftet, men det skal være fra 1700-tallet. Om jeg har forstått det rett, kom ikke utsmykningene før rundt 1900. Steinsettingen langs veien skal være ett “kjennemerke” og tunet er heldigvis fredet i dag. Mitt bilde må stamme fra tiden rundt 1920-25.

Frelsesarmeen

Gamle Frelsesarmeen, på hjørnet av Rådhusgata og Sverresgate, der Porsgrunn Bibliotek ligger i dag. Bildet er tatt på 70 tallet.

Floodsgate

Floodsgate, tatt fra Rådhusgata. En gang på begynnelsen av 70 tallet.

Isfiske på Tinnsjøen, påsken 1960

Vegarbeid i Seljord

SELJORDVEGEN: Mange heldt på å svelte i hel i 20-åra og 30-åra og jobba annankvar månad på riksveg 36 mellom Bø og Seljord. Sprenging og hardt arbeid var ein del av kvardagen. Her er Ola Ellingsen, Augon Klevar, Ola Raumyr, Harald Gullbekk og Albert Karlsen i full sving rett vestafor Vefall. Bildet er tatt på 30-talet. Foto: ukjent (kan vere Augon Herrefoss)

Skiens telegrafstasjon, 1898

Den elektriske telegraf fikk mye å si for landets kommunikasjonsutvikling. Her er personalet ved Skiens telegrafstasjon fotografert bak sine telegrafmottagere i 1898. Telegrafen hadde tilhold i annen etage i jernbanestasjonen, hvor også rikstelefonen holdt til. En stor del av telefon- og telegrafbetjeningen var kvinner, som var lavere lønnet enn mennene og dermed rimeligere i drift. Telefon og tel… Les hele

Skien Meieribolag, 1906

Skien Meieribolag ca. 1906 Skien Meieribolags gårdsplass. Melkelevering med hest og vogn, ca 1906.Bøndene sluttet seg sammen i kjørelag, der de kjørte sammen en til to ganger i uken. Etter at melka var levert hørte det med en tur innom Dag Bondeheim, hvor praten gikk om hesteoppdrett, travkjøring eller gårdsbruk. Bildet viser at gårdsplassen kunne være nokså full av hester og vogner når melkeleve… Les hele

Slakter i Duestien

Slakter Schicht drev i et lite lokale i Duestien. De parterte skrottene som man gjerne så på utsiden av butikken, hadde til hensikt å lokke kunder inn i forretningen, men hadde vel en like stor tiltrekningskraft på fluer og annet utøy som svermet omkring. Visergutten på bildet har nettopp ankommet med et slakterdyr han har vært ute og hentet. Foto: Nyblin, Kilde Telemark Museum.

Rådhuset i Skien, 1905

Rådhusplassen i Skien 1905 Folkeavstemningen om unionsoppløsningen 1905 samlet store skarer mennesker foran rådhuset i Skien på valgdagen. Litt over klokken 12 om natten kunne ordfører S.B. Paulsen kunngjøre det glimrende resultat fra balkongen: 1753 hadde stemt ja, mens 120 avholdt seg fra og stemme. Resultatet ble hilst med bifall, “som ingen ende syntes å ta”, skrev Fremskridt. Foto: Nyblin, K… Les hele

Gimsøy Skofabrikk ca. 1910

Skofabrikken på Gimsøy ca. 1910. Det var tett mellom menneskene i de gamle fabrikkene. På en skofabrikk var tilskjæreriet og nåtleriet avdelinger med mange arbeidere. Tilskjærerne som sitter forrest, måtte vere gode kjennere av læret for å kunne utnytte dette best mulig. I bakgrunnen de kvinnelige nåtlerskene som syr de ulike delene av overlæret sammen. Foto: Nyblin Kilde: Telemark Museum

Handelstorvet, Skien

Skiens aktiemølle som vi ser på bildet, ble revet på 1970- tallet. I forkant ser vi torghandel av grønnsaker og lignende med Londoner-basarene i bakgrunnen. Kilde: Telemark Museum

Klyve gamlehjem

Klyve gamlehjem for 100 år siden På bildet ser vi Klyve gamlehjem som før var “fattiggård” hvor folk ble huset med arbeid og fattigmannskost. Bildet er tatt på begynnelsen av 1900 tallet. Kilde: Telemark Museum.

Fra branntårnet(?)

Fra Branntårnet(?) Bildet må, i følge min mor Inger Johnsen (f. Pershaug) være tatt fra det gamle branntårnet. Hun var født og oppvokst på brannstasjonen på 20-tallet og bildet sannsynligvis tatt av en onkel av henne på den tida. Reklamen til Bjellands fiskeboller skimtes i TA-bakken til høyre.

344

Gården Tuddal 1897 Foto Gullik Rua,1877-1931 Bildet eies av Buskerud Fylkesfotoarkiv

83

Fagerstrand Hotell. Ved Kai ligger D/S Gausta. Fra 1896. Foto Gullik Rua, 1877-1931 Bildet eies av Buskerud Fylkesfotoarkiv

82

Dampbåten Gausta ligger til kai ved hotellet Fagerstrand Fra 1896. Fotograf Gullik Rua,1877-1931. Bildet eies av Buskerud Fylkesfotoarkiv

villa Sole byfogdens hus ca 1902 fra sv

Villa Sole fra sydvest. Denne siden har blitt endret med en stor betongutbygging i etterkant.

Byfogdens hus Sole i Skien

Edward Breda Hoell bygde visstnok dette huset på slutten av 1800-tallet.Han var hovedbokholder på Union. Villa Sole var navnet på huset. Bygget har siden huset Skien Kjeksfabrikk og Helland musikkforretning
Annonse

Album

Image_album_128x128

Tokkeanlegget

0 bilder

Tinn

73 bilder

Sauherad

14 bilder

Vinje

19 bilder

Tokke

39 bilder