Viser arkivet for oktober, 2012

Her er det bare å innrømme; … Jeg vet dessverre ikke om dette kan være fra Nissedal. Fotografiet bærer ikke mer informasjon enn det overskriften her inneholder.
Søk på internet, har ikke båret nevneverdig informasjon heller.

Om jeg skulle ta helt feil her, håper jeg dere retter på dette ved å legge inn nye opplysninger, så skal jeg forsøke å flytte bildet senere.

Gamle NAFs veibok fra 1955, ga heller ikke en hjelpende hånd, så vidt jeg har sett til nå.

  • Hjuksebøbroen Sørlandsbanen 19.2-1920. Jan Einar Bredal fotosamling — En nærmest nabo av meg hjemme i Larvik, arbeidet som konduktør i mange, mange år. En av hans mange lidenskaper var fotografering og kameraet ble ofte tatt med i “arbeidskofferten”. Blant bildene hans, fant jeg dette fra Hjuks…
  • Dalsvatn, 3.11-1921 fra tog. Jan Einar Bredal fotosamling — Den 3. november 1921 må konduktør og fotograf Kristian Roppestad fra Larvik ha lent seg ut av konduktørvognen for å få med seg togsettet svinge langs Dalsvatn. Kjørestrekningen ble vel kalt for Bratsbergbanen den gang. Dalsvatn stasjon/…

Hjuksebø stasjon skal ha blitt åpnet i 1917, men dette bildet er nok fra midten av 20-tallet (?).
Så vidt jeg vet er bygningene midlertidig vernet.
Om de ser like flotte ut i dag som da dette fotografiet ble tatt, er det viktig at de blir tatt vare på, til glede for kommende generasjoner.
Bildet stammer fra postkort utgitt av J. H. Küenholdt AS, Kr.ania (nr 2750) Velvilligst utlånt av J. T. Moholt

Ofte synes det som om vi suter og klager over regn og uvær i utide, men noen ganger er det virkelig god grunn til å ta fram de pessimistiske utrykkene. Slik var det over store deler av Østlandet i juni 1927. Da kom nedbøren og smeltevannet i mengder, hvilket med førte til her på Notodden noe så sjeldent som en 500-års flom.
Fotografiet skal ifølge teksten bakpå bildet være tatt ved bryggen.
Her trengs det hjelp for nærmere informasjon.
Bildet utlånt av J. T. Moholt.

Etter stillstand på denne sida noen måneder kunne det vel passe med et flott og litt sjeldent kort fra aking i Ryesvei under Krossobanen på Rjukan og med Gaustatoppen tronende i bakgrunnen !!
Fotoet er nok tatt ganske tidlig på 30-tallet, fotograf er Gunnar Syverstad, senere kjent motstandsmann som ble drept sammen med prof Tronstad på slutten av krigen.
Kortet er stemplet Rjukan 19.08.37 og sendt til Notodden. (til min store overraskelse skrevet av to av mine onkler som vokste opp på Rjukan!!)