Viser arkivet for mai, 2012

Blant mange bilder jeg slett ikke vet mye om, så er dette ett hvor avsenderen faktisk forteller meg mye om sommerens herligheter og det til og med på billedsiden av postkortet.

Bl.a. et det kun “10 minutter”, trolig med båt, til Kragerø. Prammen er til fritt utlån og det er tydeligvis noen å leke med i nærheten. En nærliggende låve, frister også som lekeplass, om vi skal forstå skribenten rett.

- Badeplass finnes også, så det er bare å ta en tur !

Kortet er utgitt av Kragerø Papirhandel, det var postsendt og stemplet 1938.
Kortet fikk jeg låne av min venn A. Norin for en tid siden.

Jan Einar Bredal fotosamling

Blant en del bilder av eldre årgang, kom jeg til å se at herren/soldaten til venstre er Sigurd Sønstebø, Bø i Telemark. Han ble tilkalt med nummer 146. Soldaten t.h. vet jeg ikke navnet på. De unge herrene er fotografert i bakgården i «Gardekasernen», nå Politihøgskolen Oslo, i Slemdalsveien. Året guttene var inne å tjenestegjorde var vinteren 1912-13. Tiden var fra 15. september til 12. mars.

Bildet er utlånt av Lille My og tilhører Jan Einar Bredal fotosamling