• Kviteseid skule — Kviteseid skule fotografert ca 1946-47. Læreren til venstre er Sverre Sæther.
 • Skare gard i Morgedal — Skare gard i Morgedal
 • Telemarkskua — En vinner – selveste Telemarkskua
 • Til svenskekongen med kuer — Hallvard Midtbøen fra Morgedal på vei til kongen i Sverige med to gilde Telemarkskyr.
 • En kaffetår i ovnskroken… — Hyggestund for lenge siden på et kjøkken i Morgedal… Gro Versto kan fortelle at dette er Åsne og Signe Hauge.
 • Hjem til Kviteseid fra Grini — Stor stas i Kviteseid sentrum da fangene fra Grini vendte hjem i 1945. Ukjent fotograf.
 • Hyggestund på Sollid i Morgedal — Hyggestund i solveggen på stabburstrappa på Sollid i Morgedal en gang på 1960-tallet. Einar Midtbøen og Rannei Midtbøen fra Kviteseid.
 • Kongshavn i Langesund — Dette bildet er fra Kongshavn i Langesund i 1978. På bildet ser man hvordan Wrightegaarden så ut da. Eier var da Horten verft A/S. Det var ikke før ved Horten verfts konkurs i 1986, at Wrightegaarden ble solgt og omgjort til den form vi kjenner den i dag, med servering av god…
 • Langesund midt pŒå 1800-tallet — Dette bildet viser Langesund midt påŒ 1800-tallet. Det var pŒ den tiden meget landlig rundt Langesund, og man ser pŒ dette bildet hvor fint den gamle kirken tronet over byen. Maleren, Paul Linaae var selv fra Langesund og var godt kjent påŒ stedet. BILDET ER ET MALER…
 • Torvet i Langesund, rundt 1900. — Dette bildet viser Torvet i Langesund, rundt 1900. Egentlig er det ikke store forandringer som har skjedd her på rundt 100 år! Det mest iøynefallende er at kirken er byttet ut med en mere moderne variant, etter at den gamle brant. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER
 • Rogns Auto i Langesund — Dette bildet viser Rogns Auto-Elektriske forretning. Den lå i Storgata i Langesund, til venstre før Sentrumsbygget. Idag er det bygget leiligheter her. Slik så gjerne tidligere tiders bensinstasjoner ut, men idag er det ikke mange slike igjen. BILDET ER HENTET FRA: DET NORSK…
 • Innfartsveien til Langesund i 1990 — Dette bildet viser innfartsveien til Langesund i 1990. Dette krysset har siden blitt utvidet, og flere av bygningene på bildet ble revet. . BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL
 • Torvet i Langesund i 1983 — Dette bildet viser noe av torvet i Langesund i 1983. På bildet ser man at gården til Bamble og Langesund Sparebank ikke hadde blitt utvidet ennå. I Langesund var det tidligere mange flere butikker, man ser at både Narvesen og Ølutsalget holdt hus her. FOTO: TELEMARKSAVISA…
 • “Tuppenstreet” i Langesund — Dette bildet viser den gamle lagerbygningen i “Tuppenstreet” i Kongshavn i Langesund. Bildet er tatt i 1987. Opp gjennom årene har det vært mye aktivitet her. Bygningen er fra ca 1760, og har vært brukt som lager-bygning og bolighus. De senere år har utestedet “Tuppenstr…
 • Maleri av Langesund — Dette bildet viser Langesund sett fra Langøya. maleriet er laget av Paul Linaae og viser Langesund tidlig pŒå 1800-tallet. Langesund ble en stor trelasthavn pŒ 1500-tallet, og det var et stort skipsbyggeri her. Tordenskiolds “Løvendals galei” ble bygget her. BILDET ER ET MALERI
 • Losene i Langesund — Dette bildet viser to gamle losskøyter som ligger ved kai i Langesund. Bildet er tatt i 1979. Losyrket var nok mye mere farefullt tidligere, da dette jo ikke var store båtene. Dagens moderne losskøyter har gjort situasjonen atskillig tryggere for mannskapene. BILDET ER HENTET FR…
 • Langesunds gamle folkeskole — Dette bildet viser rivingen av den gamle folkeskolen i Langesund. Bildet er tatt i 1987. Bygningen ble revet for å gi plass til Bambles nye rådhus. Det å flyttet rådhuset til Langesund var en kontroversiell avgjørelse, og mange syntes da at Langesund var en utkant i kom…
 • Torvet i Langesund i 1983 — Dette bildet noe av torvet i Langesund i 1983. På bildet ser man at gården til Bamble og Langesund Sparebank ikke hadde blitt utvidet enda. I Langesund var det tidligere mange flere butikker, man ser at både Narvesen og Ølutsalget holdt hus her. FOTO: TELEMARKSAVISAS FOTO…
 • MF Sønnavind” sommeren 1985 — ”Dette bildet viser ferja ”MF Sønnavind” sommeren 1985. På bildet ser man skipper og ferjereder Øyvind Johannesen, samt Astrid Hove, Halvor Hove og Sigrid Torgrimsrud, som skulle få seg en fin sommertur i skjærgården. Øyvind Johannesen har i en årrekke drevet ferjetrafi…
 • Langesundsdagen ca 1950

Bilder fra Skien

I dag har vi lagt ut bilder fra Skien og Langesund. Du kan også bidra med å laste opp dine bilder, eller komme med kommentarer eller historier i tilknytning til bildene.

 • Hjellen i Skien — Dette bildet viser hvordan Hjellen i Skien ble seende ut etter at man rundt 1980 fylte ut den innerste delen. Her fikk man plass til en parkeringsplass og siden har det kommet til et av Skiens mange utesteder. Det eneste som er litt synd er at Skien da fjernet seg enda mer fra sitt…
 • Grillkroa i Skien — Tidligere hadde vi et bilde av Grillkroa i Skien, og vi etterlyste opplysninger om denne. Driver av Grillkroa var Elisabeth Skifjeld. Hun er i dag 87 år gammel. Hun startet for seg selv med startkapital på 3,50 kr! Lokalene lå i nærheten av Festiviteten og Parkbiografen, nær der …
 • Lie i Skien 1977 — Dette bildet viser området ved Lie i 1977. Den midlertidige bygningen til høyre, rommet i mange år fiskebutikk, men bygningen er i dag borte. Lietorvet, som ligger til venstre for bildet, er Skiens eldste kjøpesenter. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STI…
 • Porsgrunn 1823 — Dette maleriet viser Porsgrunn rundt i 1823. Dette var bare noen få år etter Porsgrunn ble kjøpstad i 1807. Man feirer i år byens 200 års jubileum. Litt synd at man bare kan regne 200 år, for byen Porsgrunn er mye eldre. Allerede på 1600-tallet finner man bymessig bebyggelse her, me…
 • Skien rundt 1900 — Dette bildet viser Skien rundt 1900. Nederst til venstre ser man området ved Follestad. Oppe til høyre ligger Bratsbergkleiva. På oversiden av byen, og ut mot Bakken og Falkum, er det nærmest landlig, i motsetning til i dag. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL
 • Skiensrussen i 1984 — Dette bildet viser politiet holde formaninger for Skiensrussen i 1984. Russen er blandt de aller sterkeste vårtegn vi har. Alle har det med å kritisere russen, for dagens ungdom er jo mye værre en de var før… FOTO: HENTET FRA TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJEND…
 • Slepebåten “Maar” — Dette bildet viser slepebåten “Maar” i arbeid i 1988. Denne slepebåten ble brukt til tømmerfløtingen i Telemarkskanalen. Drifta av Union i Skien førte til store ringvirkninger for nærmiljøet. Det var ingen enkel prosess å hente tømmer oppover i Telemark, for så å få dette til Ski…
 • Landmannstorvet i Skien — Dette bildet viser området ved Landmannstorvet i Skien rundt 1980. Som man ser av bildet var det tidligere flere bensinstasjoner i dette området. Det var også her “rånerne” i Skien holdt til om kveldene. I dag er det parkeringsplasser her. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAV…
 • Utvidelsen av Klosterfossbru i Skien — Dette bildet viser arbeidet med utvidelsen av Klosterfossbrua i Skien. Bildet er tatt i april 1975. Brua var tidligere ganske smal og man kan også se bebyggelsen på andre siden av brua, på Gjemsø. Alt på høyre side ble her revet for å gi plass til utvidelsen av…
 • Duestien, Skien 1979 — Dette bildet viser et parti fra Duestien i Skien. Bildet er tatt i 1979. Disse lokalene ble herjet av brann for noen år siden, og man bygde da opp de lokalene som finnes her i dag. For befolkningen i Skien har virkelig Perry Bar blitt en institusjon. FOTO: HENTET FRA TELEMARK…
 • Christianskirken i Skien — Dette bildet viser Christianskirken i Skien. Dette var Skiens kirke fra 1777 til 1886. Denne kirken ble, som flere av sine forgjengere, offer for flammenes rov. Kirken lå på det som i dag er handelstorvet. Men etter brannen i 1886, ble kirketomten flyttet til en høyde nord…
 • Telemarksgata i Skien — Dette bildet viser Telemarksgata i 1978. Dette var før det her ble gågate. Til venstre i bildet ser man at arbeidet med Arkaden var godt i gang. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL
 • Prinsessegata i Skien — Dette bildet viser Prinsessegata i Skien i 1972. Mye har forandret seg siden da. Bygget som Coward lå i har blitt revet, og man har fått Arkaden der. Legg merke til at det i Prinsessegata også dengang var parkering forbudt, men respekten for dette var ikke stor. Det kunne for…
 • Skien sommeren 1977 — Dette bildet er tatt sommeren 1977. Til høyre i bildet ser man krysset der Telemarksgata møter Prinsessegata. Dette var før Arkaden ble bygget, og bygget som stod der da lå mye lenger ute i gata, slik at veien svingte litt unaturlig her. Dette kunne nok forvirre billistene ende…
 • Gamle Skien — Gamle Skien. Nedre Hjellen og Øvre Hjellen
 • Torghandel i Skien — Handelstorget i 1935.
 • Gråtenmoen, Skien — Dette bildet er fra ekserserplassen på Gråtenmoen. Her var det i flere hundre år millitær aktivitet, med stor øvelsesvirksomhet. Den store bygningen til venstre, offisersmessen, står fremdeles, og blir i dag brukt av Tempel Ridder Ordenen og kalles Riddergården. FOTO: GAMMELT PO…
 • Landmannstorvet i Skien — Dette bildet viser en del av Landmannstorvet i Skien i 1976. På den tiden holdt Televerket til her, og derfor hadde det blitt sprengt ut et stort anlegg inne i fjellet. På Landmannstorvet var det den gang hele 3 bensinstasjoner, i dag er det ingen igjen. Rett frem i veien s…
 • Elstrømveien — Dette bildet viser arbeidet med å anlegge den nye veien fra Moflata til Elstrømbrua. Bildet er tatt i 1981 og arbeidet med veien har stoppet opp litt i påvente av at resten av strekningen skulle bli ferdig. Det var ikke før etter de store boligutbyggingene på Gulset at man skjønte at …
 • Gråtenmoen, Skien — Dette bildet viser hvordan det så ut under militærmanøver på Gråtenmoen millitærplass. Bildet er trolig tatt rundt 1900. Avdelingen her ble flyttet til Kongsberg i 1910, og 17 av bygningene herifra ble da satt opp igjen på Heistadmoen. På Gråtenmoen hadde det vært ekserserplass s…
 • Klosterbrua i Skien — Dette bildet viser den gamle brua over Klosterfossen i Skien. Når man ser på dette bildet, er det ikke lett å kjenne seg igjen i dette området. Denne brua ble senere revet, for å gi plass til en mere moderne løsning, som ga rom for dagens trafikk. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST:
 • Kanalbrua i Skien — Dette bildet viser hvordan det tidligere så ut ved kanalbrua i Skien. Bildet er tatt rett før man utvidet vegen og brua, mot høyre i bildet. Derfor måtte disse gamle bygningene rives. Det er her fløtermonumentet senere ble reist. Bildet er tatt sommeren 1979. FOTO: HENTET FRA TEL…
 • Skien sentrum — Dette bildet viser hvordan man så for seg at Skien kunne bli i fremtiden. Det var rundt 1970 man la fram disse planene. Man viste da at den gamle mølla skulle rives, og regnet med en utvidelse av EPA-bygget den veien. Planene om Arkaden startet på denne tiden, om enn i litt annet for…
 • Telemarksgaten i Skien — Dette bildet viser Telemarksgaten i Skien rundt 1910. Store deler av Skien brant ned i storbrannen i 1886, og på bildet ser man noen av bygningene som da ble satt opp. Dette var forseggjorte murbygninger, med mye ornamenter og pynt. Det tragiske er at på mange av disse bygni…
 • Ved kanalbrua — Dette bildet viser arbeidet med å utvide veien, og anlegge gang- og sykkelsti fra Skien mot Gjemsø. Bildet er tatt rett etter kanalbrua. Bygningene man ser på bildet ble revet, og plassen rommer i dag fløtermonumentet. . BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER
 • Langbryggene i Skien — Dette bildet viser godsanlegget på Langbryggene i 1985. På denne tiden var det fortsatt jernbanedrift til den gamle Skien stasjon, men bare med gods. Dette området gjennomgår i disse dager en stor forandring. Bildet er bare 22 år gammelt, men det er jo snart ikke lett å kjenne…
 • Kjente bygninger — Dette gamle postkortet viser noen av de mest kjente bygninger i Skien. Skien kirke og Festiviteten må vel være blandt de fineste bygninger som ble oppført i etter brannen i 1886. Det er litt artig at kortet har overskriften Hilsen fra Skien, og så har en tatt med Gjerpen kirke …
 • “Grill kroa” i Skien — Dette bildet ble funnet i Telemarksavisas fotoarkiv. Bildet er tatt den 14. januar 1978. Det har ikke lykkes meg å finne ut noe mer om dette gatekjøkkenet. Er det noen av TAs lesere som vet noe om dette? BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJEND…
 • Handelstorvet i Skien rundt 1910 — Dette bildet viser Handelstorvet i Skien rundt 1910. Bildet viser at det pŒ denne tiden var mye handel pŒ torvet. Midt i bildet ser man veien opp mot Skien kirke. Den het pŒ denne tiden Prinsens gate, men fikk senere navnet Henrik Ibsens gate. FOTO: GAMMELT POSTKOR…
 • Bruene i Skien — Dette bildet viser hvordan det så ut når man kom over bruene rundt århundreskiftet. Veien buktet seg rundt all industri og alle arbeiderboligene som lå på området. Til høyre i bildet ser man området som ble herjet i en storbrann i 1936. Nederst til venstre i bildet ser man de gamle …
 • Modell av Skien — Denne modellen viser hvordan man i 1974 så for seg utbyggingen i Skien sentrum etter at mølla og Coward var revet. Man så for seg EPA-bygget utvidet, og et nytt bygg på plassen der man senere fikk Arkaden. Med disse planene ville man også tatt bort en del av handelstorvet. Vegløsni…
 • Torggata i Skien — Dette bildet er tatt i februar 1977. Man ser på bildet at den gangen hadde man virkelig mye snø om vinteren. Slike bilder gleder oss bilentusiaster, for her er det mange minner om gamle biler. Først i bildet kommer en Ford Cortina, så en Volkswagen “Boble”, så en Toyota Crown, en …
 • Landmannstorvet i Skien — Dette bildet viser deler av Landmannstorvet i 1977. Bildet er tatt i april, og ser en nøye etter så ser en at snøen fortsatt ligger. Idag ville vel det være ønsketenkning? FOTO: HENTET FRA TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL
 • Damfossbrua, Skien — Dette bildet viser Damfossen i Skien. Bildet er trolig fra 1870 Œrene. Til h›yre i bildet ser man Union bruk, til venstre Klostersagene. I bakgrunnen ser man Bakken, som var litt mere landlig enn i dag. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJEND…
 • Henriks Ibsens gate i Skien — Dette bildet viser gateløpet fra Rådhuset og bort mot Henrik Ibsensgate rundt 1910. Som man ser av bildet, var området ved dagens handelstorv helt annerledes. I bakgrunnen ser man Laugstolen bruk. Dette var først et tresliperi, men fra 1885 ble det satset på strømproduk…
 • Falkum i Skien — Dette bildet viser søndre Falkum i Skien rundt 1910. Hele området her på søndre Falkum ble utbygd rett etter 1900, og er i dag et meget attraktivt bo-området i Skien. Skien har idag ekspandert i alle mulige retninger, og har virkelig blitt en stor by. Det Skien som vokste opp etter …
 • Torggaten, Skien 1977 — Dette bildet viser et parti av Torggaten i Skien i 1977. Bygningsmessig har det kanskje ikke skjedd så mye her men innholdet i bygningene har endret seg mye. Til venstre i bildet ser man at det lå en kjøtthandler. Lenger oppe i gata, der det tidligere lå en cafe (den som ble …
 • Flommen i Skien 1927 — Dette bildet viser et parti fra Skien under den store flommen i 1927. Dette året var det sein vår og mye nedbør, slik at store deler av byen og Bakken ble oversvømt. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL
 • Slusene i Skien — Dette bildet viser slusene i Skien. Slusene i Skien er inngangsporten til Telemarkskanalen, som har betydd enormt for utviklingen av samferdselen i fylket vårt. I dag har ikke kanalen den samme betydning, siden vei og annen kommunikasjon har blitt så godt utbygd. Men som turistmagn…
 • Damfossbrua, Skien — Dette bildet viser Damfossen i Skien. Bildet er trolig fra 1870-Œårene. Til høyre i bildet ser man Union bruk, til venstre Klostersagene. I bakgrunnen ser man Bakken, som var litt mere landlig enn i dag. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJEN…
 • Hjellen i Skien — Dette bildet er fra den store veiutbyggingen fra Skien, og utover bruene som skjedde i Skien på slutten av 1970-tallet. Veien ble utvidet, og det ble gjort plass til gang og sykkelsti. Dette bildet ble tatt i september 1978. FOTO: HENTET FRA TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER ST…
 • Gamle Skien
 • Gråtenmoen — Dette bildet er fra Gråtenmoen militærleir. Bildet viser Skiens Ynglingeforenings soldathjem. Bildet er trolig tatt rundt 1905. Avdelingen her ble flyttet til Kongsberg i 1910, og 17 av bygningene herifra ble da satt opp igjen på Heistadmoen. På Gråtenmoen hadde det vært ekserserplass s…
 • Flommen i 1927 – Skien — Dette bildet viser hvordan flommen i 1927 så ut på Langbryggene i Skien. Flommen har blitt stående som den virkelig store i moderne tid. Særlig hvordan man måtte bruke båt på Bakken, for å komme seg fram, er noe folk har husket. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJ…
 • Fra det gamle Skien
 • Langbryggene — Fra gamle Skien, Langbryggene ca 1880.
 • IOGT i Skien — Dette bildet viser IOGT sitt hus i Kongensgate i 1971. Dette huset ble senere revet, og her er det parkeringsplass idag. IOGT er en internasjonal bevegelse som jobber for edruskap, brorskap og fred. Denne foreningen kom til Norge i 1877. FOTO: HENTET FRA TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEK…
 • Slepebåten “Erik” — Slepebåten “Erik” var i bruk på kanalen for bare 12-15 år siden, men da bygd om fra damp- til motorbåt. I dag er den kjøpt inn av “Eriks venner” og ligger ved Hjellebrygga i Skien.
 • Bryggevannet i Skien, rundt 1920 — Dette bildet viser Bryggevannet i Skien, rundt 1920. På denne tiden var vannveien den viktigste måten å komme seg opp og ned i Telemark. Skipene lå på rekke og rad, og flere lektere lå fortøyd her den gangen. Til høyre ser man den gamle jernbanestasjonen i Skien. T…
 • Mølla, Skien — Dette er et bilde fra rivingen av Mølla i Skien. PŒ bildet stod fotografen med ryggen mot sjøbodene. Bygningen som ble revet var ganske ruvende, og ved Œ rive denne fikk man endelig Œåpnet Skien mot vannspeilet, og bidro sterkt til at aksen fra Bryggevannet til Skien kirke ble Œåpnet …
 • 17. mai i 30-årene i Porsgrunn — Mye har skjedd i Porsgrunn siden den gang! Selv ikke jeg ville kjenne meg igjen! På høyre side har vi Majol sigar- og tobakksforretning, videre en barberforretning, en spiseforretning som det het den gang og en skoforretning. På venstre side ser man litt av Helgesen…
 • Telemarkskanalen. Vrangfossluser.
 • Vinteren 1949 — Bygningen i bakgrunnen var Metallverket! Til høyre Porsgrund Museum. I dag er det Down Town som råder grunnen her nede! Undertegnede med topplue på vei vekk fra fotografen!
 • Hotel Vic
 • Kanonbåt
 • Eldste skip
 • Valhalla
 • Skonnertbrigg
 • Sildesalat i flagget
 • Trelastskip 001
 • DS Hitterdal
 • Statsraad Erichsen
 • Gunnekleiva vinteren 1949
 • Skomvær
 • Osebro
 • Bjørntvedt gård
 • Seilskip
 • Storegutt
 • Porsgrunn Folkeskole på 50-tallet
 • Trelastskip
 • DS Vold
 • Bark
 • Fisketorget i Brevik — Dette bildet er tatt rundt 1990. Kanskje ikke så lenge siden men det har skjedd mange endringer her siden da. Bygget til høyre er pusset opp og tilbakeført til opprinelig stil, og rommer idag bla. restauranten"Twende brødre". Rett fram i bildet ser man bygget der matbutikken h…
 • Bjørntvedt i Porsgrunn — Dette bildet viser Kjeldsen-eiendommen på Bjørntvedt i 1979. I november 1979 ble denne eiendommen besluttet revet. Er det noen som har opplysninger om denne, f eks. hvor den lå? BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL
 • Meieritorvet i Porsgrunn — Dette bildet viser området ved Meieritorvet i Porsgrunn, i 1986. Nedi bakken ser man Schankebygget. Bak det har det i de senere år skjedd store forandringer. Her har Bratsberg brygge kommet, og alle de vakre trærne som vi ser på bildet, er i dag borte. Borte er også alle p…
 • Linaaesgate, Porsgrunn — Dette bildet er tatt rundt 1990. Bildet viser arbeidet med å utvide veien, samt hvordan hovedveien ble lagt om til dagens trasé. Tidligere gikk veien til høyre i bildet, inn ved Shell-stasjonen og oppover Kirkegaten, noe som trafikalt sett var helt uholdbart. Men fremskritte…
 • Opphørssalg på EPA i Porsgrunn — Dette bildet er fra det store opphørssalget på EPA i Porsgrunn i 1983. EPA-butikkene i Porsgrunn og Skien var i mange år et yndet sted å handle. Men alt har en ende, og i Porsgrunn ble det et stort opphørssalg. Køene ble da så lange, at man måtte regne med ca 2 timer…
 • Flåtebesøk i Porsgrunn — Dette bildet er tatt i 1984. Anledningen var et tyskt flåtebesøk i Porsgrunn. En tysk u-båt blir hjulpet oppover elva av slepebåten “Frier”. I bakgrunnen ser man Knardalstrand. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOSAMLING TEKST: PER STIAN B. KJENDAL
 • Kammerherreløkka i Porsgrunn 1970 — Dette bildet viser Kammerherreløkka i Porsgrunn rundt 1970. Det har her, helt inntil nylig, vært bussterminal i mange tiår. På bildet ser man de typiske gule bussene til BO-Buss. I bakgrunnen ser man Holengården, som dessverre brant i 2006. Man får bare håpe at de…
 • Krabberødstrand, Bamble — Dette bildet viser Krabberødstrand rundt 1900. Beliggende ved Stathelle har stedet sett store endringer opp gjennom tidene. I gamle tider var dette en del av postruta mot Kristiansand. Posten ble sortert og fordelt i Brevik. Post til Telemark ble sendt mot Porsgrunn og Skie…
 • Brevik jernbanestasjon — Dette bildet viser Brevik jernbanestasjon. Trafikken på Breviksbanen ble startet i 1895. Det var mye trafikk på denne strekningen. På det meste var det 19 daglige avganger mellom Brevik og Skien. Persontrafikken på denne banen ble nedlagt i 1968, men fortsatt går det tog til…
 • Storgata i Porsgrunn i 1974 — Dette bildet viser Storgata i Porsgrunn i 1974. På dette stedet har det skjedd store forandringer. Bygningen til venstre har blitt revet, og bak denne lå Hammondgården, som så tragisk ble skadet i brann. Det er her dagens Hammondgård ble bygget opp. Legg også merke til …
 • Fiskcentralen i Porsgrunn — Dette bildet viser Fiskcentralen i Porsgrunn. Bildet er tatt i 1984. Fiskcentralen var den siste egne fiskebutikken i Porsgrunn. I dag får en bare kjøpt fisk på de store matbutikkene, og da har noe av sjarmen forsvunnet. Fiskekakene som ble laget her var meget gode, og d…
 • Vestregate i Porsgrunn — Dette bildet viser rivingen av Vestregate 42 i 1985. Huset ble bygget av Gjert Tommasen Lange. Trolig i 1750-årene. Det var opprinnelig i en etasje, som senere ble bygget om til to. I dag ligger det her en åpen plass, som blir brukt som parkeringsplass. Det hadde nok vært me…
 • Sverresgate 24 i Porsgrunn — Dette bildet viser rivningen av Sverresgate 24 i Porsgrunn. Gjennom årene har Porsgrunn mistet mange av de gamle bygningene, slik at byens særpreg etterhvert er i ferd med å forsvinne. Sverresgate er vel egentlig den gata i Porsgrunn som har hatt de største forandringene…
 • Jernbanegata i Porsgrunn — Dette bildet er fra rundt 1980. Bygget man ser midt i bildet er i dag borte. Her var det i mange år parkeringsplass, men for noen få år siden ble det laget et stort bygg her med leiligheter, og en Rimi-butikk i 1. etasje. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TE…
 • Rådhusplassen i Porsgrunn — Dette bildet viser den gamle veien ned fra Rådhusplassen i Porsgrunn. I dag har det nye rådhusamfiet kommet her. Det ble som kjent åpnet den 3. juli i år. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL
 • Rivningen av Jernhanssens jernlager — Dette bildet er tatt under rivningen av Jernhanssens gamle jernlager ved siden av Minneparken i Porsgrunn. Bildet er tatt i 1984. Senere ble det her bygget et flott nytt bygg, som bla. har huset arbeidsformidlingen. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKI…
 • “Gummitorvet” — Dette bildet viser området ved dagens Bratsberg brygge før utbyggingen startet. Bildet er tatt rundt 1990. Utbyggingen av Bratsberg brygge har forandret dette området totalt. Til venstre i bildet ser man den store parkeringsplassen som idag er en saga blott. Før var det lett å finne …
 • Storgata i Langesund — Dette bildet viser Storgata i Langesund rundt århundreskiftet. Langesund er et av fylkets eldste tettsteder, for Langesund kan spores tilbake til 1300-tallet. Som inngang til Brevik, Porsgrunn og Skien, lå Langesund meget strategisk til. Det var ikke enkelt for ukjente å navig…
 • “Asbjørn Kloster” i Porsgrunn — Dette bildet viser bygget “Asbjørn Kloster” i Porsgrunn i 1983. Huset var opprinnelig et møtelokale for avholdslosjen i Porsgrunn, og oppkalt etter en av avholdsbevegelsens grunnleggere. Dette huset ble senere overtatt av Porsgrunn kommune, hovedsaklig til bruk for by…
 • Brevik rundt 1970 — Dette bildet viser Brevik, rundt 1970. Brevik har de siste årene vært gjennom store forandringer. Fra og være en selvstendig by, og egen kommune, har den gått til å bli nærmest en drabantby for Porsgrunn. Tidligere hadde Brevik både postkontor, sykehus, bibliotek, bensinstasjon o…
 • Nye trafikklys i Porsgrunn — Dette bildet viser det gamle krysset på toppen av Rachebakken i Porsgrunn. Bildet er tatt i 1976, da man endelig fikk lysregulering av dette trafikkbelastede krysset. Krysset ble på slutten av 1980-tallet sterkt ombygget, da Porsgrunnstunnelen ble bygget. BILDET ER HENTE…
 • Skoegården — Dette bildet viser Skoegården i Porsgrunn i 1983. Gården ligger i Storgata 169. Da dette bildet ble tatt var det snakk om å rive bygget. Bygget var falleferdig, og mange mente at det måtte vike for fremskrittet. Men heldigvis mente noen anerledes, og det ble besluttet å ikke bare pusse …
 • Brevik rundt 1963 — Dette bildet viser Brevik rundt 1963. Breviksbrua i bakgrunnen ble åpnet i 1961, og var et kjempeløft for samferdselen i regionen. Før dette var det ofte kilometerlange køer gjennom Brevik, med biler som skulle over til Stathelle. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDA…
 • Promenaden på Vessia i Porsgrunn — Dette bildet er tatt på Vessia i Porsgrunn, den 13. august 1981. Arbeidet med det som skulle bli Promenaden hadde nettopp startet. Tidligere hadde det her vært private brygger og lagerskur. Nå ble det en fin promenade med gang- og sykkelsti, og med en fin gjestebry…
 • Opphørssalg på EPA i Porsgrunn — Her er nok et bilde fra det store opphørssalget på EPA i Porsgrunn i 1983. Køene ble da veldig lange, så man måtte regne med ca 2 timer kø foran kassene. Det ser ut til at mange var villig til å ofre noen timer av formiddagen i kø, for å dra nytte av gode tilbud… BIL…
 • Brevik havn — Dette bildet viser Brevik havn. Bildet er trolig fra rundt 1900. Til venstre ser man fisketorvet i Brevik. På den andre siden av brua, finner man Brevik rådhus. Og på andre siden av havnebassenget finner man den kjente Tollboden i Brevik. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJEN…
 • Follestad i Skien 1973 — Dette bildet viser hovedveien fra Skien til Porsgrunn via øst. Bildet er tatt på Follestad i 1973. Bildet viser arbeidet med å utvide veien på strekningen. I dette området har det alltid vært mye industri og man ser på bildet hvordan de måtte legge veien kloss inntil den sto…
 • “Pizzahjørnet” i Porsgrunn åpnes 1986 — Dette bildet viser Roy Fjellbu og Espen Lund. De åpnet ny pizzabar i Porsgrunn, “Pizzahjørnet”. Bildet er tatt i desember 1986. “Pizzahjørnet” lå der “La Piazza” ligger i dag, rett overfor Down Town. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER S…
 • Krysset mellom Storgata og Brugata — Dette bildet viser i Porsgrunn, rundt 1970. Muligheten for å kjøre inn Brugata og opp Crøgerlia, ble fjernet på 1970-tallet, og trafikken ble ledet opp Raschebakken istedet. Krysset på bildet var det første i Telemark med lysregulering. FOTO: TELEMARKSAVISAS FOT…
 • Funnemark, Porsgrunn — Dette bildet fra 1978 viser Funnemarks anlegg i Porsgrunn. På denne tiden var Funnemark forhandler av Toyota, Vauxhall og Fiat/Iveco. Funnemark hadde også i mange år en egen avdeling i Oslo, for import av TV/Radio. Firmaet solgte i mange år også campingvogner. Fra dette mangfo…
 • Porsgrunnsbrua — Dette bildet viser Porsgrunnsbrua i 1991. Bildet er tatt før den nye Frednesbrua ble åpnet. Trafikken gjennom sentrum var på denne tiden blitt for mye for veinettet, og det var stor glede blandt byens trafikanter da Frednesbrua endelig ble åpnet, selv om den hadde noen"barnesykdomme…
 • Fylkesutstillingen i Porsgrunn 1925 — Dette bildet er fra den store fylkesutstillingen som ble holdt i Porsgrunn i 1925. På denne utstillingen ble idrettsforeningen “Urædd” tildelt gullmedalje med diplom, for deltagelse i utstillingen, og verdifullt arbeide for idrettsaken. FOTO: GAMMELT POSTKORT T…
 • Heistad, Porsgrunn — Dette bildet viser Kr. Kristensens butikk på Heistad i 1979. Butikken ble senere nedlagt. Tidligere var det flere matbutikker enn det er nå, men de var gjerne mindre og mer lokale. På Heistad hadde man også S-laget (Prix), som fortsatt er der, og har blitt utvidet de senere år.
 • Porsgrunn bibliotek — Dette bildet viser Porsgrunn bibliotek i 1974. Dette bygget var tidligere “folkets hus” i Porsgrunn. Biblioteket flyttet inn her i 1967. Etterhvert ble dette bygget altfor lite, og tilfeldigvis ble det brann i bygget i 1983. Man måtte da flytte boksamlingen til Øvre Frednes. De…
 • Porsgrunn damskipsbrygge — Dette bildet viser dampskipsbrygga i Porsgrunn rundt 1905. På denne brygga var det stor aktivitet, og man hadde også et sidespor av jernbanen bort hit. Dette sporet ble fjernet for mange år siden. For å få dette sporet fram måtte man lage en kunstig tunnel under Storgata. …
 • Slakter Eides nye forretning 1981 — Dette bildet er fra åpningen av slaktermester H. Eides nye forretning i Porsgrunn i 1981. Denne forretningen holdt til i Storgata 107. På denne tiden hadde Porsgrunn flere slaktere, bla. lå slakter Braarud litt lenger borti gata. Etter fremveksten av dagens store…
 • Richard Larssons fotoforretning — Dette bildet er fra Richard Larssons fotoforretning i Porsgrunn, i 1977. Sammen med ham på bildet, er hans kone Wenche. Richard Larsson ble tildelt Porsgrunn kommunes kulturpris for 2001. Han fikk prisen for sitt livslange arbeid med fotodokumentasjon av Porsgrunns …
 • Setre i Brevik — Dette bildet er fra Setre i Brevik, trolig rundt 1910. Bildet viser hvor landlig det engang var på Setre, selv om avstanden til byen var meget kort. Idag er det stort sett husbebyggelse i dette området. Seilskutene som ligger ankret opp, minner oss om at Brevik var en stor sjøfartsb…
 • Down-town i Porsgrunn bygges — Dette bildet viser arbeidene med ombyggingen av de gamle lokalene til metallverket i Porsgrunn, til kjøpesenteret Down-town. Senteret åpnet i 1988. Ser man til høyre i bildet så ser man at utfyllingen som ble gjort i elva, for å skaffe parkeringsplasser, var mye større…
 • Alternativ Frednesbru — Dette bildet viser ett av utkastene, som ble lagt fram i 1986, da man planla ny bru over Porsgrunnselva. Dette alternativet var en høybru uten klaffer, noe som sikkert hadde spart oss for alle problemene den nye brua fikk! Men et slikt alternativ hadde også ført til store p…
 • Karneval i Porsgrunn 1984 — Disse bildene er hentet fra karnevalet i Porsgrunn 13/8 1984. Noen sommere på 1980-tallet ble det arrangert slike karneval. Dette var jo et artig og spennende innslag i Porsgrunn sommerstid. For “trege” nordmenn og -kvinner var dette en fin anledning til å “løsne litt opp…
 • Vestre kai på Hydro Porsgrunn rundt 1960 — Dette viser området ved vestre kai på Hydro Porsgrunn rundt 1960. Her ble senere Fullgjødselpakkeriet bygd, samt Fullgjødselfabrikk nummer 3 og 4. Fullgjødselfabrikk 4 var lenge Norges høyeste bygning, og heisen skal være den høyeste i Norge fortsatt. I kon…
 • Sylterøya i Brevik — Denne tegningen fra rundt 1800 viser Sylterøya i Brevik, som i dag bare blir kalt Øya. Kirken på bildet var bygd i 1670 og ble revet i 1879. Brevik nevnes som ladested første gang i 1680. Dette førte til en enorm vekst i Brevik. Før dette måtte man helt opp til tollboden i Porsg…
 • Nattåpent i Porsgrunn 1989 — Dette bildet er hentet fra nattåpent i Porsgrunn den 2/6 1989. Opp gjennom årene har nattåpent blitt brukt til å markere mange forskjellige meninger og temaer. Denne gangen var det Hydroansatte som markerte seg og viste styrke gjennom å vise seg fram. På den tiden var de…
 • Sundjordet i Porsgrunn 1984 — Dette bildet er fra Sundjordet i Porsgrunn. Bildet er tatt i 1984. I dette bygget drev E. Gauslaa skipshandel. Firmaet ble startet i 1945. Dette firmaet ble slått sammen med H. Gonsholt AS i 1986. I 2001 opphørte driften som skipshandler. På Sundjordet var det tidligere…
 • Wergeland bok og papirhandel — Dette bildet viser forretningen til H. Wergeland Bok & Papirhandel som lå i Storgata i Porsgrunn. Denne butikken lå i Storgata 271, som i dag rommer Schrøders Kro. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL
 • “Dons Pizza og Pasta” i Porsgrunn — Dette bildet fra 1980-tallet er fra Dons Pizza og Pasta som lå i Storgata 70 i Porsgrunn. Det var på 1980-tallet at pizzarestaurantene virkelig begynte å dukke opp som paddehatter i Norge. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDA…
 • Fiskcentralen i Porsgrunn — Dette bildet viser Fiskcentralen i Porsgrunn. Bildet er tatt i 1984. Fiskcentralen var den siste rene fiskebutikken i Porsgrunn. I dag får en bare kjøpt fisk på de store matbutikkene, og da har noe av sjarmen forsvunnet. Fiskekakene som ble laget her var meget gode, og d…
 • Jernbanegata i Porsgrunn — Dette bildet viser Jernbanegata rund 1910. Flere av bygningene står der enda, men Holengården ble i 2006 helt utbrent i en brann. Planen er å gjenoppføre bygget. Dette bygget var tegnet av Halldor Børve, og oppført i 1890-årene, og er en av Porsgrunns mest markante bygning…
 • Øya i Brevik — Dette bildet viser Øya i Brevik fra en litt uvanlig vinkel. Vanligvis er det rådhuset som pleier å være midtpunktet på Øya, men her har man greid å unngå dette. Postkortet er trolig fra rundt 1900, og viser hvor stor aktivitet det var med alle skutene som lå ankret opp her. Øverst ser…
 • Storgata i Porsgrunn — Dette bildet viser et parti av Storgata i Porsgrunn rundt 1990. Bildet viser hvor trist Helgesens hjørne så ut før restaureringen. Bygningen har idag virkelig kommet til sin rett igjen. Nedenfor der ser en Plenty-bygget. Plenty var Telemarks første supermarked. Bildet viser og…
 • “Fredensborg” kvinnehjem — Dette bildet viser “Fredensborg” kvinnehjem, rundt 1910. Dette bygget ble bygget 1891-92,og var tegnet av Haldor Larsen Børve. Den karakteristiske bygården ble oppført da noen av Porsgrunns finere fruer ville etablere et hjem for ubemidlede, enslige kvinner. Bygningen har…
 • Storgata 174 i Porsgrunn — Dette bildet viser Storgata 174 i Porsgrunn. Bildet er tatt i 1983. På denne tiden hadde denne fine trebygningen fått et stort forfall. Heldigvis ble bygningen spart, og pusset opp. På bildet ser man det som i dag er bakgården, der Kafé K har hatt mange konserter. BILDET
 • “Kvikk husmorservice” i Porsgrunn — Dette bildet viser Storgata 87 i Porsgrunn, i 1980. “Kvikk” var en forretning som drev med salg av hvite- og brunevarer. I dag er det “Two Seasons Boardshop” som driver forretning her. Tidligere var det “Asia mat” som holdt til her. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARK…
 • Skjellbukta i Eidanger — Dette bildet viser Skjellbukta i Eidanger rundt 1920. Denne plassen ligger litt innenfor Norcem i Brevik. Husene på bildet er de orginale. De ble revet på 1930-tallet, etter at de falt sammen på grunn av dårlig vedlikehold. Dagens bebyggelse er ikke på samme sted. FOTO: PRI…
 • Aaslands sjøbu — Dette bildet viser Aaslands sjøbu før flyttingen til Porsgrunn bymuseet. På denne plassen skulle det anlegges promenade, derfor måtte sjøbua vekk. Bildet er tatt i november 1984. FOTO: HENTET FRA TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL
 • Rådhusplassen i Porsgrunn — Dette bildet er tatt i 1986. Bygget på bildet ble revet da rådhusgrottene ble bygd noen år senere. I dette bygget holdt i mange år Radio-Televisjon til. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL
 • “Wenonah” av Porsgrunn — Dette bildet viser “Wenonah” av Porsgrunn. Bildet er trolig fra rundt 1900. Denne skuta ble eid av rederen H. C. Hansen. Skuta var på 247 netto tonn. Porsgrunn hadde en av Norges største handelsflåter under seilskutetiden, og dette var bare en av mange seilskuter hjemmehøren…
 • Sjøbu i Porsgrunn — Dette bildet viser arbeidet med å omgjøre en gammel sjøbu på Osebro til restaurant. Bildet er tatt nyttårsaften 1985. Senere har det vært mange drivere av disse lokalene. Kanskje mest kjent er kinarestauranten som i mange år holdt til her. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FO…
 • Raschebakken og nedre Jønholt gård rundt 1900 — Dette bildet viser området ved Raschebakken og nedre Jønholt gård rundt 1900. Bildet viser hvor landlig det var utover mot Sundjordet, og videre mot øya Roligheten og Herøya. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL

Telemark i gamle dager

Vi vil laste opp bilder fra gamle Telemark i tiden fremover. I dag har vi lastet opp bilder fra Kragerø, Brevik og Porsgrunn, men flere kommuner og temaer vil følge i dagene fremover.

Du kan også bidra med bilder. Registrer deg som medlem i TAplakaten, så er du i gang.

Bildene finner du her.

 • Tangen, Kragerø — Dette bildet viser området fra Tangen sett mot Valberg i Kragerø. Bildet er trolig fra rundt 1900. Det var i dette området at Tangen verft ble bygd noen år senere. Ser man over fjorden til Valberg ser man mange hus som i dag er borte. Der er i dette området at utskipinga fra Valber…
 • Blindtarmen i Kragerø — Dette bildet viser området ved Blindtarmen i Kragerø, rundt 1930. På dette bildet kan man se at store forandringer har skjedd her siden da. Bla. ble Kringsjå-gården revet. Og området ved dampskipsbrygga er helt annerledes i dag. I dag er det Bryggasenteret, og veien til Øya, …
 • Rauene losstasjon — Dette bildet viser Rauene losstasjon rundt 1910. Tidligere var det mange slike stasjoner langs kysten vår. Kysten var farefull, og skip trengte hjelp for å komme inn og ut av havnene. Det å være los var sett på som et ærerikt og stolt yrke, og disse familiene hadde gjerne omgang …
 • Sannidal kirke — Dette bildet viser Sannidal kirke rundt 1910. Sannidal kirke ble tatt i bruk i 1772. Før dette var det en stavkirke like ved kirkens grunn. Stavkirken ble bygget rundt år 1200. I tidligere tider betjente denne kirken hele nåværende Kragerø kommune. Kragerø by fikk egen kirke i 1651,…
 • Jernbanestasjonen i Kragerø — Dette bildet viser jernbanestasjonen i Kragerø rundt 1950. Til venstre ser en såvidt enden av “Blindtarmen”. Hele jernbanens område ble fylt ut da den ble anlagt, så tidligere var det “åpent hav” her. Jernbanens ankomst forandret Kragerø, for borte i Kirkebukta ble det …
 • Kragerø rundt 1920 — Dette bildet viser deler av Kragerø rundt 1920. Helt til høyre ser man dampskipsbrygga der kystrutene anløp Kragerø. Der man nøye etter så ser man at dette da var en øy, med broforbindelse til byen og til Øya. Sentralt nederst i bildet ser man dagens Kragerø rådhus, dengang fami…
 • Frøvik i Kragerø — Dette bildet viser Frøvik gård i Kragerø, rundt 1910. Frøvik ligger ved Kilsfjorden, og denne gården har den siste tiden blitt benyttet av Frøvik kunstskole. Også i tidliger tider var det kunstnere her. På 1800-tallet holdt Erik Werenskiold til her. Han fikk her besøk av bla. Frit…
 • Kragerø torg — Dette bildet er tatt i mai 1987. På bildet ser man torvhandel, slik det var før. Da dette bildet ble tatt, var det i tillegg også en båtutstilling på torget. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL
 • Kalstadkilen, Kragerø — Dette bildet viser Kalstadkilen i Kragerø rundt 1940. Kalstad har vært en nesten glemt perle, med et utall av badeplasser. Nærheten til Kragerø gjorde dette til et attraktivt bo-område. Fram til veien ble lagt om for noen år siden, var det veldig mye trafikk her. Men nå har i…
 • Kragerø havn — Bildet er fra rundt 1950. Over på Øya ser man at mye har forandret seg. Lengst bort ser man den gamle kommunegården, som fungerte som rådhus for Skåtøy kommune. Det er der man i dag planlegger å gjenreise Jens Lauerssønns hus i byen. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL
 • Strømtangen fyr, Kragerø — Dette bildet viser Strømtangen fyr, rundt 1910. Fyrene langs kysten var med på å øke sikkeheten for alle som reiste med skip. Det å reise med seilskip i “gamle dager” var risikofylt, og mange skip ble rett og slett vekk. Og den gangen ble også det meste av passasjerer og g…
 • Kil i Sannidal — Dette bildet viser tettstedet Kil i Sannidal. Fra gammelt av var det Kil som var hovedsetet i Kragerø-distriktet. Det var først i 1666, da Kragerø fikk bystatus, at Kil mistet sin dominans. Kil var sentrum i gamle Sannidal kommune, inntil den ble innlemmet i Kragerø kommune på 1960…
 • Øya i Kragerø — Dette bildet viser Øya i Kragerø rundt 1940. Til høyre i bildet ser man det gamle kommunehuset til Skåtøy kommune. Det er her det nå snakkes om å gjenreise Jens Lauersønns “hus i byen”. Jens Lauersønns legat er et av Norges aller eldste legat, og har gjennom årene delt av sitt oversk…
 • Dampskipsbrygga, Kragerø — Dette bildet viser Dampskipsbrygga i Kragerø tidlig på 1900-tallet. Bildet er tatt fra en av kystrutas båter. Disse båtene som gikk i fart fra Oslo til Bergen, kom daglig innom Kragerø. Dette holdt de på med fram til 1960-årene. Dettte må ha vært en fin måte å få se Krager…
 • Linjegodsterminalen i Kragerø — Dette bildet viser terminalen som ble brukt av Linjegods i Kragerø tidligere. Bildet er tatt i 1982. I dag holder Vinmonopolet i Kragerø til i denne bygningen, og den har fått seg en kraftig oppgradering. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIA…
 • Jøransberg i Kragerø — Dette bildet viser bydelen Jøransberg i Kragerø. Siden Kragerø fikk bystatus i 1666, har man i alle år utvidet byen. Et av områdene som ble bygget ut som boligområdet for byens befolkning var Jøransberg. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL
 • “Central Hotell” – Kragerø — Dette bildet viser “Central Hotell” i Kragerø rundt 1910. Kommunen overtok bygningen i 1975. “Central Hotell” ble kjent langt utenfor Kragerø, da man i 2001/2002 ville rive bygget, for å oppføre nye kontorer for teknisk etat. Til disse planene kom det massive protester f…
 • Hyperiten i Kragerø — Dette bildet viser den gamle Hyperitfabrikken i Kragerø. Bildet er tatt i 1990, rett før denne gamle fabrikken ble revet. Dette må ha vært distriktets største trebygning. Egentlig veldig synd at dette minnesmerket over lokalindustri ikke ble tatt vare på. Her kunne kanskje Krag…
 • Torvet i Kragerø — Dette bildet viser Torvet i Kragerø, trolig på 1930-tallet. Helt til høyre ser man de gamle kjøttbasarene. Også til høyre ser man legaten, gården som tilhører Jens Lauersønns legat. Dette er et av Norges aller eldste legater, som ble opprettet i 1763. Legg merke til skrifta i taks…
 • Gunnarsholmen, Kragerø — Dette bildet viser området ved Gunnarsholmen i Kragerø rundt 1900. På Gunnarsholmen ble det drevet jernstøperi. Dette ble lagt ned rundt 1960. Da rev man alle bygningene og anla friområde. Det ble også anlagt vei ut dit for å lette adkomsten. Sett med våre øyne, er det vansk…
 • Øybrua i Kragerø — Dette bildet viser øybrua i Kragerø. Bildet er trolig fra rundt 1955, og viser den gamle flytebrua som gikk fra Bosebodskjæret og over til Øya. Ved Dampskipsbrygga ligger en av kystrutas båter. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL
 • Tangen, Kragerø — Dette bildet viser området på Tangen rundt 1900. I det fjerne ser man mastene på seilskutene som lå i Kirkebukta. Tangen verft ble bygget ut, etter krigen, på området til venstre i bildet. Først lå det en karbidfabrikk her. Hele området ble sterkt forandret da Tangen verft ble anla…
 • Skjærgårdskjøkken i Kragerø — På dette bildet ser man en kuriositet i Kragerø. Tidlig på 1980-tallet hadde man et flytende gatekjøkken i Kragerø. Dette ble gjerne plassert midtfjords mellom Kragerø og Skåtøy, klar til å levere hurigmat til båtfolket. Bildet er tatt i 1983. BILDET ER HENTET FRA: TEL…
 • Kirkegata i Kragerø — Dette bildet viser Kirkegata i Kragerø rundt 1910. Midt i bildet ser man den gamle bygningen som tidligere inneholdt både brannvesenet og politiet i Kragerø. Denne gamle bygningen ble revet for å gjøre trafikkforholdene i Kragerø lettere for personbiler. Det er rett bak dette h…
 • Withs boder i Kragerø — Dette bildet viser Withs boder i 1988. Disse bodene var meget gamle, og var blitt i så dårlig forfatning at de måtte rives. Heldigvis ble bodene gjenoppført, slik at ikke dette særpreget i Kragerøs bybilde forsvant. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER S…
 • Tangen i Kragerø — Dette bildet er fra Tangen i Kragerø, rundt 1910. Det var her Tangen verft vokst fram som en stor bedrift, etter krigen. Tidligere var det en stor Karbidfabrikk på området, som ble lagt ned. I dag planlegger man å skape en stor næringspark her, for å prøve å beholde flest mulige a…
 • Kirkegata, Kragerø — Dette bildet viser et parti fra Kirkegata i Kragerø rundt 1900. Bildet viser hvor trangt det var i Kragerøs gater tidligere. Mange blir overrasket over hvor trangt det er mange steder i Kragerø i dag, men det er ingenting mot slik det var før i “gamle dager”. FOTO: GAMMELT POST…
 • Jernbanestasjonen i Kragerø — Dette bildet viser jernbanestasjonen i Kragerø rundt 1950. Til venstre ser en såvidt enden av “Blindtarmen”. Hele jernbanens område ble fylt ut da den ble anlagt, så tidligere var det “åpent hav” her. Jernbanens ankomst forandret Kragerø, for borte i Kirkebukta ble det …
 • Kragerø rundt 1960 — Dette bildet viser Kragerø, sett fra luften, rundt 1960. På Gunnarsholmen er det fortsatt jernstøperi, og en del privatboliger. Alt dette ble senere revet, for å gi plass for det friområdet man har idag. Det ble da også fyllt ut en vei til holmen. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST:…
 • Kammerfoss i Kragerø — Dette bildet viser Kammerfoss i Kragerø rundt 1900. Ved Kammerfoss ble det i lang tid drevet sagbruk. Det første skal ha blitt startet alt i 1625. Det var på den tiden opptil 8 forskjellige sagbruk på forskjellige steder i dette vassdraget. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER
 • Kragerø rundt 1920 — Dette bildet viser deler av Kragerø rundt 1920. Helt til høyre ser man dampskipsbrygga der kystrutene anløp Kragerø. Der man nøye etter så ser man at dette da var en øy, med broforbindelse til byen og til Øya. Sentralt nederst i bildet ser man dagens Kragerø rådhus, dengang fami…
 • Hovedbyen i Kragerø — Dette bildet viser Hovedbyen i Kragerø rundt 1940. I bakgrunnen ser man Øya og deler av øydistriktet. Midt i bildet ser man “Blindtarmen”, og utenfor den ser man stedet hvor kystruta daglig anløp Kragerø. Dette var dagens høydepunkt i Kragerø, og kystruta fortsatte til utpå 196…
 • Kjølebrønd i Kragerø — Kragerø, rundt 1910. Bildet viser “Kjølebrønd bruk”. I Kjølebrønd har det gjennom årene vært drevet mye industri. På 1600-tallet ble det her drevet jernverk. Men drifta ble avviklet, siden tilgangen av skog til ovnen, og selve malmen, var for liten for lønnsom drift. FOTO: GAM…
 • Barthegården i Kragerø — Dette bildet viser den gamle Barthegården i Kragerø. Gården ble revet og gjenoppført på Norsk folkemuseum. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL
 • Øya i Kragerø — Dette bildet viser et parti rundt Øya i Kragerø, på slutten av 1960-tallet. Nederst i bildet ser man at veien ut til Gunnarsholmen holder på å bli anlagt. På holmen var det drift av jernstøperi. Det var også mange arbeiderboliger på Gunnarsholmen. Alt dette ble revet, og man anla vei…
 • Tangen i Kragerø — Dette bildet viser byggingen av den nye brua ved Finsbudalen på Levangsheia, trolig på 1930-tallet. Nede til høyre i bildet ser man den gamle brua. Overgangen ble meget stor, og muliggjorde den enorme trafikken som i dag er på landeveien. Tidligere måtte det meste av varer og folk…
 • Jordbruk i Kragerø — Dette bildet viser et eksempel på dagliglivet i jordbruket i tidligere tider. Bildet er trolig tatt på 1930-tallet. Mannen med oksen er Martin Byttesmyr, som drev et lite småbruk på Levangsheia. Det er utrolig at man kunne brødfø seg på mange av disse småplassene som i dag er bo…
 • Ny båt for lensmannen i Kragerø — Dette bildet er fra sommeren 1978. Lensmannen i Kragerø hadde da endelig fått seg rask båt, slik at at han kunne fakke lovbrytere i alle hastigheter… BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL
 • Withs boder i Kragerø — Dette bildet viser Withs boder i Kragerø i 1990. Disse meget gamle bodene hadde stått her i lang tid. Opprinnelig gikk sjøen inntil disse, men i årenes løp har man fylt ut området her. Særlig byggingen av jernbanen på 1920-tallet førte til at disse bodene ble liggende langt i…
 • “Bestas hus” i Cammerfoss — Dette bildet viser “Bestas hus” som lå i Cammerfoss i Kragerø. Huset var et typisk arbeiderhus og har stort sett stått uendret siden det ble bygget. Pga. beliggenheten nesten midt i veien, ble det besluttet at huset skulle fjernes. Heldigvis ville Berg-Kragerø museum gjer…
 • Kirkegata, Kragerø — Dette bildet viser et parti fra Kirkegata i Kragerø rundt 1900. Bildet viser hvor trangt det var i Kragerøs gater tidligere. Mange blir overrasket over hvor trangt det er mange steder i Kragerø i dag, men det er ingenting mot slik det var før i “gamle dager”. FOTO: GAMMELT POST…
 • Æeolus av Kragerø — Dette bildet viser seilskipet Æeolus av Kragerø. Dette skipet var ett i en lang rekke seilskip med dette navnet. Det var familien Biørn som sto for driften av disse skipene. Mest kjent var kanskje emigrantskipet Æeolus som Henrich Biørn Jr. brukte til frakt av passasjerer til Ame…
 • Heldøla i Drangedal — Dette bildet viser Heldøla i Drangedal. I bakgrunnen ser man Tokevatn. Midt i bildet ser man brua som man måtte over for å komme til Kragerø. Denne delen av Drangedal hadde stor tilknytning til Kragerø, og det er ikke få Drangedøler som har flyttet dit gjennom årene. FOTO: GAM…
 • Gofjell Veikro, Kragerø — Dette bildet viser Gofjell veikro som lå ved E-18 i Kragerø. E-18 ble flyttet herifra til dagens trasè rundt 1980, og siden har det nok ikke vært lett å drive kro her. Bildet er tatt 4. april 1979. FOTO: HENTET FRA TELEMARKS AVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL
 • Middelskolen i Kragerø — Dette bildet viser middelskolen i Kragerø rundt 1900. Denne bygningen ble tatt i bruk i 1878. Før dette hadde all undervisning foregått i byens rådstue nede i byen. I nybygget hadde hovedbygningen inneholdt bestyrerbolig i øverste etasje, sju klasserom, lærerværelse, pedellb…
 • Slakter Wischuf i Kragerø — slakterforretningen i Kragerø, rundt 1980. Denne forretningen har blitt drevet i over 100 år. Brødrenes far, Otto, overtok forretningen i 1956. Brødrene drev videre etter han, men i 2006 la de drifta ned, og solgte lokalene til Brødrene Brubakken, som fortsatt skal drive …
 • “Blindtarmen” i Kragerø — Dette bildet viser “Blindtarmen” i Kragerø, rundt 1978. På bildet ser man en av Kragerøs gamle skyssbåter, “Fram”, ligge klar til oppdrag. Denne båten er heldigvis tatt vare på, og befinner seg på Berg-Kragerø museum. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEK…
 • Store Raadstugate, Kragerø — Dette bildet viser det som het Store Raadstugate, i Kragerø, rundt 1940. Denne gata heter i dag Storgata. Tidligere lå Rådstua på Torvet i Kragerø. Da var det naturlig at denne gaten fikk dette navnet, siden den startet ved Rådstua. Men Rådstua ble revet før 1900, så na…
 • Tangen, Kragerø — Dette bildet viser området på Tangen rundt 1900. I det fjerne ser man mastene på seilskutene som lå i Kirkebukta. Tangen verft ble bygget ut, etter krigen, på området til venstre i bildet. Først lå det en karbidfabrikk her. Hele området ble sterkt forandret da Tangen verft ble anla…
 • Heldøla i Drangedal — Dette bildet viser Heldøla i Drangedal. I bakgrunnen ser man Tokevatn. Midt i bildet ser man brua som man måtte over for å komme til Kragerø. Denne delen av Drangedal hadde stor tilknytning til Kragerø, og det er ikke få Drangedøler som har flyttet dit gjennom årene. FOTO: GAM…
 • “M/F Kragerø” ved kai på Barthebrygg — Dette bildet viser “M/F Kragerø” ved kai på Barthebrygga i Kragerø, i februar 1986. Is i skjærgården har alltid vært det største hinderet for stabil ferjedrift. Det var ikke før man fikk denne ferja at man kunne regne med full drift i is-perioder. Tidligere fer…
 • Kystruta anløper Kragerø — Dette gamle postkortet viser hvordan Kragerø så ut før jernbanen ble anlagt på 1920-tallet. Midt i bildet ser man kystruta anløpe Kragerø. I gamle dager var dette den mest brukte reisemåten, og skal man være ærlig, så er det finest å ankomme Kragerø fra sjøsiden… BILDET ER…
 • Kirkegata i Kragerø — Dette gamle postkortet fra rundt 1910 viser oss Kirkegata slik den var tidligere. Bildet er håndkolorert. På bildet ser vi et reklameskilt som sier at A. Hassel jr. selger billigst. Det hadde vært artig å visst hva som ble solgt der… FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B.
 • Victoria hotell i Kragerø — Dette bildet viser Victoria hotell i Kragerø. Til venstre ser man den gamle privatboligen til familien Biørn, som senere ble Kragerøs rådhus. Bildet er tatt rundt 1910, og har blitt håndkollorert. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL
 • “Hugin” av Kragerø — Dette maleriet viser barken “Hugin” av Kragerø. Maleriet er trolig fra perioden mellom 1900 – 1910. Kragerøs seilskuter hadde mange oppdrag, men det var særlig transport av trelast og is til kontinentet som dominerte. Kragerøs enkle tilgang til disse naturproduktene gjorde lille…
 • Blindtarmen i Kragerø — Dette bildet viser Blindtarmen i Kragerø. Navnet kommer av en “tarm” av sjø som ble tilbake, etter at man fylte ut en del av området rundt en liten øy, for å få plass til jernbanestasjonen. Her arrangeres årlig Blindtarmen Skifestival, der blandt annet Bjørn Dæhlie, og man…
 • Kragerø med Øya utenfor — Dette bildet viser deler av Kragerø med Øya utenfor. Videre utover ser man øydistriktenene, og Stabbestadlandet til høyre i bakgrunnen. På Øya ser man store lagre med trelast, klar til utskipning. Utskipning av trelast var i mange år hovedgrunnen til at Kragerøs kunne over…
 • “Hermod” av Kragerø — Dette maleriet viser barken “Hermod” av Kragerø. Maleriet er trolig fra perioden mellom 1900 – 1910. Kragerø hadde enormt mange seilskuter registert i byen. Men da damskipene kom i bruk, kunne ikke de gamle partsrederiene skaffe kapitalen som trengtes for å kjøpe de nye moderne…
 • Kragerø torv — Dette bildet viser Kragerø torv rundt 1930. På denne tiden var torvet stedet for salg av landsbruksprodukter, der bøndene fra distriktet rundt reiste inn for å selge sine varer. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL
 • Kirkegata i Kragerø — Dette bildet viser et parti fra Kirkegata i Kragerø, rundt 1920. Bygningene på bildet står stort sett slik idag. I bakgrunnen skimtes “spiret” på Kragerø Sparebank. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL
 • Øya i Kragerø — Dette bildet viser et parti rundt Øya i Kragerø, ca 1900. Man ser av bildet bare starten på den bebyggelse som er på Øya i dag. Mange av husene på bildet er da også borte, eller har blitt erstattet av nye hus gjennom årenes løp. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL