Her er det bare å innrømme; … Jeg vet dessverre ikke om dette kan være fra Nissedal. Fotografiet bærer ikke mer informasjon enn det overskriften her inneholder.
Søk på internet, har ikke båret nevneverdig informasjon heller.

Om jeg skulle ta helt feil her, håper jeg dere retter på dette ved å legge inn nye opplysninger, så skal jeg forsøke å flytte bildet senere.

Gamle NAFs veibok fra 1955, ga heller ikke en hjelpende hånd, så vidt jeg har sett til nå.

  • Hjuksebøbroen Sørlandsbanen 19.2-1920. Jan Einar Bredal fotosamling — En nærmest nabo av meg hjemme i Larvik, arbeidet som konduktør i mange, mange år. En av hans mange lidenskaper var fotografering og kameraet ble ofte tatt med i “arbeidskofferten”. Blant bildene hans, fant jeg dette fra Hjuks…
  • Dalsvatn, 3.11-1921 fra tog. Jan Einar Bredal fotosamling — Den 3. november 1921 må konduktør og fotograf Kristian Roppestad fra Larvik ha lent seg ut av konduktørvognen for å få med seg togsettet svinge langs Dalsvatn. Kjørestrekningen ble vel kalt for Bratsbergbanen den gang. Dalsvatn stasjon/…

Hjuksebø stasjon skal ha blitt åpnet i 1917, men dette bildet er nok fra midten av 20-tallet (?).
Så vidt jeg vet er bygningene midlertidig vernet.
Om de ser like flotte ut i dag som da dette fotografiet ble tatt, er det viktig at de blir tatt vare på, til glede for kommende generasjoner.
Bildet stammer fra postkort utgitt av J. H. Küenholdt AS, Kr.ania (nr 2750) Velvilligst utlånt av J. T. Moholt

Ofte synes det som om vi suter og klager over regn og uvær i utide, men noen ganger er det virkelig god grunn til å ta fram de pessimistiske utrykkene. Slik var det over store deler av Østlandet i juni 1927. Da kom nedbøren og smeltevannet i mengder, hvilket med førte til her på Notodden noe så sjeldent som en 500-års flom.
Fotografiet skal ifølge teksten bakpå bildet være tatt ved bryggen.
Her trengs det hjelp for nærmere informasjon.
Bildet utlånt av J. T. Moholt.

Etter stillstand på denne sida noen måneder kunne det vel passe med et flott og litt sjeldent kort fra aking i Ryesvei under Krossobanen på Rjukan og med Gaustatoppen tronende i bakgrunnen !!
Fotoet er nok tatt ganske tidlig på 30-tallet, fotograf er Gunnar Syverstad, senere kjent motstandsmann som ble drept sammen med prof Tronstad på slutten av krigen.
Kortet er stemplet Rjukan 19.08.37 og sendt til Notodden. (til min store overraskelse skrevet av to av mine onkler som vokste opp på Rjukan!!)

Blant mange bilder jeg slett ikke vet mye om, så er dette ett hvor avsenderen faktisk forteller meg mye om sommerens herligheter og det til og med på billedsiden av postkortet.

Bl.a. et det kun “10 minutter”, trolig med båt, til Kragerø. Prammen er til fritt utlån og det er tydeligvis noen å leke med i nærheten. En nærliggende låve, frister også som lekeplass, om vi skal forstå skribenten rett.

- Badeplass finnes også, så det er bare å ta en tur !

Kortet er utgitt av Kragerø Papirhandel, det var postsendt og stemplet 1938.
Kortet fikk jeg låne av min venn A. Norin for en tid siden.

Jan Einar Bredal fotosamling

Blant en del bilder av eldre årgang, kom jeg til å se at herren/soldaten til venstre er Sigurd Sønstebø, Bø i Telemark. Han ble tilkalt med nummer 146. Soldaten t.h. vet jeg ikke navnet på. De unge herrene er fotografert i bakgården i «Gardekasernen», nå Politihøgskolen Oslo, i Slemdalsveien. Året guttene var inne å tjenestegjorde var vinteren 1912-13. Tiden var fra 15. september til 12. mars.

Bildet er utlånt av Lille My og tilhører Jan Einar Bredal fotosamling

Middagen er nok snart servert,med gode poteter ;-)

En liten hvil med avisa .
Bildet er i fra ca,1938,og det er Egil i fra stugo i Seljord som er på bildet ;)