Viser arkivet for stikkord aktiemølle

  • Den elektriske telegraf — Den elektriske telegraf fikk mye å si for landets kommunikasjonsutvikling. Her er personalet ved Skiens telegrafstasjon fotografert bak sine telegrafmottagere i 1898. Telegrafen hadde tilhold i annen etage i jernbanestasjonen, hvor også rikstelefonen holdt til. En stor del …
  • Skien Aktiemølle — Skiens aktiemølle som vi ser på bildet, ble revet på 1970- tallet. I forkant ser vi torghandel av grønnsaker og lignende med Londoner-basarene i bakgrunnen. Kilde: Telemark Museum