Viser arkivet for stikkord dyring

 • Borgestad rundt 1910 — Dette bildet viser Borgestad rundt 1910. Borgestad vokste fram som et stort industriområde i vårt distrikt, og fikk i praksis eget selvstyre. Borgestad fabrikker var en hjørnesteinsbedrift helt til våre dager, og er i dag dessverre nedlagt. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER ST…
 • Osebakken — Dette bildet, fra 1990, viser hvordan det var på Osebakken før riksveien ble flyttet på 1990-tallet. Det var trangt, særlig for større kjøretøy, og stadig var det ulykker. For befolkningen på Osebakken har nok flyttingen ført til at det har blitt mye fredeligere å bo her. BILDET ER HENTE…
 • Herøya postkontor i 1986 — Dette bildet viser Herøya postkontor i 1986. På bildet ser man fra venstre Heidi Majken Hovdenak, Anne-Karin Johannessen og postmester Harald Bjerke. Tidligere var det mange lokale postkontor rundt i distriktet. De fleste av disse er i dag lagt ned og mye av disse tjeneste…
 • Myren papirfabrikk rundt 1910 — Dette bildet viser Myren papirfabrikk rundt 1910. Idag er denne industrien borte. Dette området har de siste år endret seg mye. Plantasjen, Meny og Bergby har etablert seg her. Den nye politistasjonen i Grenland skal også bygges i dette området. FOTO: GAMMELT POSTKORT
 • Ferjestedet på Follestad — Dette bildet viser det gamle ferjestedet på Follestad i 1988. Det var her brødrene Bjarne og Kåre rodde folk over til Unionsiden. I over 70 år rodde Kåre og Bjarne folk over her. Det må ha vært Norges korteste ferjerute. Rundt 1970 ble det slutt på denne trafikken og rundt…
 • Osebakken rundt 1970 — Dette bildet viser et parti pŒ Osebakken. Bildet er tatt rundt 1970, og er tatt rett før man, påŒ tomta midt i bildet, startet med byggingen av et stort hybelhus. Trolig hadde det vært bedre uten dette fremmedelementet blant Osebakkens mange gamle trehus. FOTO: HENTET FRA TEL…
 • Sommerkø ved Skjelsvik — Dette bildet viser sommerkøen som tidligere alltid oppsto i helgene på E-18. Bildet er tatt ved Skjelsvik i 1978. Ikke før den nye E-18 ble åpnet rundt 1990, ble denne problemstrekningen borte. FOTO: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL
 • Flakvarp i 1968 — Dette bildet er tatt i juni 1968. Veistrekningen forbi Flakvarp har i mange år vært plaga av for stor trafikkbelastning og for dårlig vei. Da er det litt spesielt med dette bildet, for her ser man at det den gang bare var grusvei her. På denne tiden var det nok ikke helt den store…
 • Skåtøy kirke — Dette bildet viser Skåtøy kirke og omegn, i luftperspektiv, rundt 1940. Den største endring i dag er at det nå har kommet bilveier rundt på denne øya. Skåtøy kirke ble bygget i 1862. Arkitekter var Schirmer og von Hanno. Kirken har cirka 800 sitteplasser og er landets 5. største tre…
 • Skjelsvikdalen i 1976 — Dette bildet viser Skjelsvikdalen i 1976. Her har det blitt store forandringer, etter at E-18 ble lagt gjennom området. Til venstre i bildet ser man bilhuggeriet som lå ved enden av denne veien. Lengst borte ser man den kunstige tunnellen som ble bygd for å beskytte trafikken…
 • Mathuset på Hovenga — Dette bildet viser den gamle matbutikken på Hovenga, i 1979. Som en ser av bildet ble butikken da utvidet. Men da Hovengasenteret ble bygget på 1990-tallet, ble denne matbutikken flyttet opp der. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV TEKST: PER STIAN B. KJENDAL
 • Rafnes postkontor — Dette bildet viser Rafnes postkontor! Bildet er tatt i juni 1975. Det var på denne tiden man anla petrokjemianleggene i Bamble. Det vokste da opp brakkebyer for anleggsarbeiderne, og disse hadde, som andre, behov for posttjenester. BILDET ER HENTET FRA: TELEMARKSAVISAS FOTOARKIV
 • Heistad i 1977 — Dette bildet viser sentrum av Heistad i 1977. Den gangen holdt Sparebanken Grenland til i samme hus som Samvirkelaget. Bak dette ser man utsalget til Heistad bakeri. Senere ble dette utvidet og den store bygningen som ligger bakenfor ble da revet for å gi plass. Sparebanken bygde da…
 • Stordalens forretning på Bjørntvedt — Dette bildet viser Stordalens forretning på Bjørntvedt, i 1980. Stordalen hadde i en periode mange butikker i sin kjede. Bla. lå det butikker her på Bjørntvedt, på Herøya og på Stridsklev. Det er i dette miljøet at finanskjendisen Petter Stordalen vokste opp, og…
 • E-18 gjennom Heistad sentrum — Dette bildet er tatt 27/5 1983. Den gangen gikk E-18 gjennom Heistad sentrum. Her hadde et vogntog hatt et uhell. Hengeren hadde veltet og hele krysset ble overstrødd med bygningsplater. På den tiden hadde man jo heller ingen omkjøringsmuligheter for trafikken, så dett…
 • Torvgata i Kragerø pŒå 1930-tallet — Dette bildet viser Torvgata i Kragerø påŒ 1930-tallet. Denne gata het tidligere Lille Raadstuegate. Den var da oppkalt etter den gamle rŒdstuen som lŒ pŒ torvet, som en ser rett fram i bildet. Til venstre for bilen, utenfor bildet, ligger i dag posthuset og soren…
 • Eidanger stasjon rundt 1910 — Dette bildet viser Eidanger stasjon rundt 1910. Denne stasjonen ble åpnet i 1882. Eidanger stasjon var i mange år et viktig knutepunkt, for her møttes Breviksbanen og Vestfoldbanen. I dag er stasjonen nedlagt. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL
 • Gulset femti år siden
 • Flom i Børsesjø 1979
 • Dyrings bokhandel i 1980 — Dette bildet er hentet fra Dyrings bokhandel i 1980. Dyrings bokhandel er en meget gammel forretning, som ble åpnet i 1842 av Hans Johan Dyring fra København. Den første bygningen brant ned i 1903, og bygningen som står her i dag ble så reist. BILDET ER HENTET FRA: TELE…
 • Det gamle fyret på Jomfruland — Dette bildet viser det gamle fyret på Jomfruland, fra den tiden det var i drift. Fyret ble bygd i 1838, og var i drift fram til det nye fyret ble bygd i 1938. Etter dette fjernet man lyktehuset på det gamle fyret. FOTO: GAMMELT POSTKORT TEKST: PER STIAN B. KJENDAL