Viser arkivet for stikkord sigurd

Blant en del bilder av eldre årgang, kom jeg til å se at herren/soldaten til venstre er Sigurd Sønstebø, Bø i Telemark. Han ble tilkalt med nummer 146. Soldaten t.h. vet jeg ikke navnet på. De unge herrene er fotografert i bakgården i «Gardekasernen», nå Politihøgskolen Oslo, i Slemdalsveien. Året guttene var inne å tjenestegjorde var vinteren 1912-13. Tiden var fra 15. september til 12. mars.

Bildet er utlånt av Lille My og tilhører Jan Einar Bredal fotosamling